Dvě desítky organizací působících v oblasti prevence domácího a sexuálního násilí a pomoci jeho obětem vyjádřily ve společném prohlášení podporu ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

Přišlo nám smutné, že ve veřejné diskusi o ratifikaci Istanbulské úmluvy dosud dostatečně nezaznívá hlas těch, kterých se úmluva týká nejvíce. Tedy obětí domácího násilí a všech organizací, které jim poskytují pomoc,“ říká Branislava Marvánová Vargová z Rosy.

Vyjadřujeme přesvědčení, že Istanbulská úmluva je pro Českou republiku potřebná a že její ratifikace bude představovat praktický nástroj pro prosazování pozitivních změn v této oblasti. Úmluva totiž neřeší jen trestněprávní rovinu, ale stanovuje závazky státu i v dalších, neméně důležitých oblastech – od osvěty a prevence, přes zajištění odpovídajících služeb pro oběti až po vzdělávání pomáhajících profesí či poskytování programů pro osoby, které se násilí dopouštějí,“ uvádí se v prohlášení.

 „Jsem ráda, že k prohlášení se připojila řada různých organizací, které tvoří zásadní články v systému boje proti domácímu a sexuálnímu násilí,“ dodala B. Marvánová Vargová.

Text společného prohlášení je možné stáhnout pod tímto odkazem.

Ke společnému prohlášení se připojili:

Branislava Marvánová Vargová, předsedkyně Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

Jitka Poláková, ředitelka proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí

Zdena Prokopová a Marie Vavroňová, statutární zástupkyně ROSA – centrum pro ženy

Jindřiška Krpálková, ředitelka Pro Dialog

Jana Levová, ředitelka Spondea

Pavel Tvrdík, ředitel Centra J. J. Pestalozziho

Dagmar Rudická, ředitelka v plné moci Persefony

Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci

Miroslav Bubeník, ředitel NOMIA

Olga Kunertová, ředitelka Centra Gaudia

Markéta Hronková, ředitelka La Strady ČR

Libuše Roytová, ředitelka Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze

Barbora Čechová, ředitelka THEIA – krizové centrum

Jaroslav Lorman, ředitel ŽIVOT 90 a Domu Portus

Petra Wünschová, ředitelka Centra Locika

Jaroslava Chaloupková, ředitelka ACORUS

Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů

Tomáš Ján, ředitel Centra sociálních služeb Praha

Johana Nejedlová, Konsent

Hana Malinová, ředitelka Rozkoše bez rizika

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Lenka Grünbergová
grunbergova.lenka@vlada.cz

Partneři

Hlavní mediální partner