Členky a členové Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Rada má celkem 28 členek a členů z řad ústředních orgánů státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády ČR, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů.

Předseda Rady

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády

Členky a členové

 1. Martina Štěpánková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva
 2. Ing. Michael Forman, Ministerstvo zemědělství
 3. PhDr. Marie Čermáková, Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i
 4. Ing. Vladimíra Drbalová, Svaz průmyslu a dopravy
 5. Mgr. Petra Havlíková, NESEHNUTÍ
 6. Mgr. Jana Chržová, Český svaz žen
 7. Mgr.Josef Petr, Liga otevřených mužů
 8. Mgr. Jana Hanzlíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 9. Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra
 10. Mgr. Rut Kolínská, Síť pro rodinu
 11. PhDr. Branislava Marvánová Vargová, nezávislá odbornice
 12. Mgr. Jan Lišák, Ministerstvo spravedlnosti
 13. Ing. Radka SokolováČeskomoravská konfederace odborových svazů
 14. Ing. Libuše Nesčáková, MBA, Ministerstvo financí
 15. Mgr. Barbara Kubátová, zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně práv
 16. Mgr. Ing. Tomáš Pavlas, Otevřená společnost
 17. Ing. Zdeňka Pikešová, Ministerstvo pro místní rozvoj
 18. JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví
 19. Ing. Marek Rojíček, Ph.D., Český statistický úřad
 20. Bc. Helena Skálová, Gender Studies
 21. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 22. Mgr. Eliška Kodyšová, Česká ženská lobby
 23. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 24. Mgr. Markéta Mottlová, Fórum 50 %
 25. PhDr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 26. Mgr. Michal Uhl, nezávislý odborník
 27. Ing. Petr Vančura, Ministerstvo obrany
 28. Ing. Miloslav Stašek, Ministerstvo zahraničních věcí
 29. Renata Berkyová, členka skupiny Manushe, Slovo 21
 30. JUDr. Martina Děvěrová, MPA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Seznam aktualizován dne 18.2.2019.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Lenka Grünbergová
grunbergova.lenka@vlada.cz

Partneři

Hlavní mediální partner