Členky a členové Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Rada má celkem 28 členek a členů z řad ústředních orgánů státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády ČR, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů.

Předseda Rady

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády

Členky a členové

1. Ing. Jiří Bakalík, Ministerstvo zemědělství
2. PhDr. Marie Čermáková, Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i.
3. Ing. Vladimíra Drbalová, Svaz průmyslu a dopravy
4. Mgr. Petra Havlíková, NESEHNUTÍ
5. Mgr. Jana Chržová, Český svaz žen
6. PhDr. Martin Jára, Liga otevřených mužů
7. Mgr. Jana Hanzlíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
8. Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra
9. Mgr. Rut Kolínská, Síť pro rodinu
10. PhDr. Branislava Marvánová Vargová, nezávislá odbornice
11. Mgr. Jan Lišák, Ministerstvo spravedlnosti
12. Dana Machátová, Českomoravská konfederace odborových svazů
13. Ing. Libuše Nesčáková, MBA, Ministerstvo financí
14. Mgr. Dagmar Krišová, zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně práv
15. Mgr. Ing. Tomáš Pavlas, Otevřená společnost
16. Ing. Zdeňka Pikešová, Ministerstvo pro místní rozvoj
17. JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví
18. Ing. Marek Rojíček, Ph.D., Český statistický úřad
19. Bc. Helena Skálová, Gender Studies
20. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
21. Mgr. Jana Smiggels Kavková, Česká ženská lobby
22. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
23. Mgr. Veronika Šprincová, Fórum 50 %
24. PhDr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
25. Mgr. Michal Uhl, nezávislý odborník
26. Ing. Petr Vančura, Ministerstvo obrany
27. Ing. Miloslav Stašek, Ministerstvo zahraničních věcí

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Lenka Grünbergová
grunbergova.lenka@vlada.cz

Partneři

Hlavní mediální partner