Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jako "Výbor") je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů, a to pro oblast institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Výbor zejména:

- předkládá Radě návrhy opatření směřujících k zajištění institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů,
- za účelem koordinace postupů v oblasti zajišťování institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi,
- sleduje statistické údaje o rovnosti žen a mužů v rámci institucionálního zabezpečení,
- zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Statut Výboru. Plán práce výboru: 2018.

Seznam členek a členů výboru je k dispozici zde.

Zápisy z jednání výboru:
9. května 2018, 27. února 2018, 12. prosince 2017, 24. října 2017, 5. června 2017, 13. prosince 2016, 26. října 2016, 20. dubna 2016, 3. února 2016, 16. prosince 2015, 7. října 2015, 10. června 2015, 23. dubna 2015, 18. února 2015.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři