Dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů je vyhlašovánou předsedou Rady vlády pro rovnost žen a mužů ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky. Program Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok je určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit těchto subjektů v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů na léta 2014 - 2020.

Konkrétní informace získáte na webu Úřadu vlády ČR.

Kontaktní osoba: Lucie Hradecká, odbor rovnosti žen a mužů, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.:  296 153 538.

Contacts

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Klára Macounová
macounova.klara@vlada.cz

Partners

Main media partner