Problematiky domácího násilí se týká velká část analýz vytvořených v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života zpracovávaného Odborem rovnosti žen a mužů a podpořeném grantem z Norska. Najdete je ke stažení ve formátu PDF na této stránce.

Contacts

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Klára Macounová
macounova.klara@vlada.cz

Partners

Main media partner