Skip to content

Nabízíme workshopy
a školení

Nabízíme workshopy
a školení

V rámci projektu Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, který spolufinancují Norské fondy, pořádáme několik druhů workshopů pro školy a odbornou veřejnost. Účast je zdarma.

AKTUALITY |

STRATEGIE 2021+

Odstraňování nerovností v 8 společenských oblastech

Strategie formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v ČR na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila. Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 byla schválena Vládou ČR 8. 3. 2021. 

KAPITOLY

Partnerské instituce