Skip to content

Konference k 75. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv

11. – 12. prosince 2023 | Praha, Spojka Karlín

Registrace na konferenci je uzavřena, nicméně první den konference bude streamován.

Více informací najdete na naší Facebookové události.

AKTUALITY |

STRATEGIE 2021+

Odstraňování nerovností v 8 společenských oblastech

Strategie formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v ČR na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila. Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 byla schválena Vládou ČR 8. 3. 2021. 

KAPITOLY

Partnerské instituce