Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

16 dní aktivismu proti násilí na ženách vrcholí oslavou Mezinárodního dne lidských práv

Na 10. prosince připadá Mezinárodní den lidských práv a současně končí mezinárodní aktivizační kampaň 16 dní aktivismu proti násilí na ženách. Podle dostupných mezinárodních statistických údajů se v České republice obětí fyzického nebo sexuálního násilí stala každá třetí žena, přičemž každá desátá žena čelila pronásledování a každá dvacátá byla znásilněna. Většina fyzických a sexuálních napadení proběhla ze strany partnera. Míra nahlášení těchto násilných činů však nepřekračuje hranici 8 %.

„Domácí a genderově podmíněné násilí představuje jednu z nejčastějších a velmi závažných forem porušení lidských práv. V situaci, kdy se ženy ve velkém měřítku stávají obětí násilí, lze stěží hovořit o genderové rovnosti a spravedlivé společnosti. Za zásadní v tomto ohledu považuji Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva), která by měla zajistit efektivní pomoc obětem genderově podmíněného násilí, důsledné stíhání jeho pachatelů a také účinnou prevenci.  Pevně doufám, že Česká republika přistoupí k její ratifikaci do konce příštího roku,“ uvedla v souvislosti s kampaní 16 dní aktivismu proti násilí na ženách náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR Martina Štěpánková.

Potlačování genderově podmíněného násilí je také jednou z priorit vlády ČR deklarovanou i v jejím programovém prohlášení. Vláda ČR tuto problematiku adresuje jak ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, tak detailněji v Akčním plánu pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v rámci prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí realizoval následující aktivity: navázal bilaterální spolupráci s Norskou organizací Alternativa násilí, přenesl do českého prostředí edukativní film „Zuřivec“ a podpořil jeho další využívání prostřednictvím školení,  realizoval kampaň „To je rovnost!“ zaměřenou mj. na svědky a svědkyně domácího násilí a uspořádal mezinárodní odbornou konferenci a workshop zaměřené na implementaci článku 11 Istanbulské úmluvy, který formuluje požadavky ohledně sběru dat a výzkumu v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. V návaznosti na 16 akčních dní proti násilí na ženách proběhne ve spolupráci s neziskovou organizací proFem také odborný seminář k analýze soudních rozhodnutí v případech znásilnění v souvislosti s požadavky Istanbulské úmluvy.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »