Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

22 % – přetrvávající problém

Problém nerovného odměňování mužů a žen v České republice stále přetrvává. Ženy si v porovnání s muži vydělají v průměru o 22 % méně. Jde o druhý největší rozdíl  v Evropské unii. I z tohoto důvodu Odbor rovnosti žen a mužů spoluorganizoval konferenci Rovné odměňování: věc nás všech, která se konala 11. října v Kanceláři veřejné ochránkyně práv v Brně. Konference se zúčastnili zástupci a zástupkyně veřejného sektoru, soukromého sektoru a akademické sféry. Strukturována byla do třech panelových diskusí a dvou paralelních workshopů; představen byl také program Logib.
Martina Štěpánková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Martina Štěpánková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, zdroj: Nesehnutí

“Řada evropských států už přijala legislativu cílenou na snížení mzdových rozdílů žen a mužů. U nás je tento rozdíl stále alarmující – ženy vydělávají o 22 % méně než muži. Vysokoškolačky dokonce o 30 % méně než vysokoškoláci. A tento stav se dlouhodobě nemění. Pokud chceme radikálnější změnu, musíme se bavit i o radikálnějších opatřeních,”  řekla na úvod Martina Štěpánková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Odbor rovnosti žen a mužů se v rámci konference zaměřil na přenos dobré praxe a přizval na konferenci zástupkyně a zástupce ze zahraničí, kteří přednesli příspěvky na téma, jak se jejich země vypořádávají s problematikou nerovného odměňování, a zapojili se také workshopu, v jehož rámci zodpověděli dotazy publika.

Jednou z pozvaných zahraničních hostek byla Gillian Unworth, vedoucí týmu, který ve Velké Británii dohlíží na reportování gender pay gap. Ve Velké Británii vstoupil v roce 2017 v platnost zákon, podle něhož musí firmy s více než 250 zaměstnanci zveřejňovat rozdíl v průměrných platech mužů a žen, rozdíly v průměrných odměnách pro muže a ženy nebo procentuální počet zaměstnanců a zaměstnankyň, které na odměnu dosáhly. Jelikož jsou odeslané informace v řádu několika minut zveřejněny na oficiálních stránkách vlády, kde jsou volně přístupné k nahlédnutí, získalo reportování gender pay gap i velký mediální ohlas.

“V prvním roce jsme měli na našich webových stránkách 1,5 milionu návštěvníků. Harvard Business School nás kontaktovala, aby o našich aktivitách zjistili více. The Guardian a Financial Times zveřejňují údaje o gender pay gap každý den. Informování o gender pay gap má obrovský přesah. Loni jsme byli druhou největší zprávou v britských médiích po královské svatbě,” zmínila ve svém příspěvku Gillian Unsworth.

Na odpoledním workshopu pak byl příklad německé a britské praxe diskutován ve větším detailu. Debata se vedla také o možnosti zavedení podobného opatření i v ČR. „Řada zemí k zavedení podobných informačních povinností největších firem v posledních letech přistoupila. Myslím, že je na čase diskusi o těchto opatřeních vést i v České republice,“ řekla Martina Štěpánková.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »