Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková

Vás srdečně zvou na mezinárodní odbornou konferenci

Násilí na ženách a pandemie covid-19

ONLINE, 25. listopadu 2020

Pozýváme na konferenci Věda a výzkum 2021+, která se bude konat dne 13. října 2020 od od 9:00 do 13:00 ONLINE.

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková

Vás srdečně zvou na konferenci

Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

ONLINE, 26. října 2020

Pravidelně zveřejňovaný dokument zachycuje vývoj v této oblasti v České republice v uplynulém roce, přináší i mezinárodní srovnání.

Koncem září se uskutečnily první workshopy na základních a středních školách k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí. Navzdory nejisté době jich je už nyní naplánováno sedmadvacet a další se domlouvají. S přihlédnutím k aktuální situaci proběhnou naživo nebo online.

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády se v uplynulých dnech účastnil kulatých stolů se zástupci a zástupkyněmi zaměstnavatelů. Iniciativa se uskutečnila v rámci platformy Byznys pro společnost. Cílem setkání bylo ve společné diskusi státní správy a firem hledat možnosti pro podpory flexibility a sladění pracovního a soukromého života.

Těsně před karanténou spustil vládní Odbor rovnosti žen a mužů nový projekt „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“. V rámci projektu nás čeká konference, několik workshopů, vyjde rozšířená publikace Násilí je možné zastavit, plánujeme školení k využívání edukativního filmu Zuřivec pro osvětu a prevenci domácího násilí.

Podkategorie

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři