„Mluvme spolu“ bylo heslem letošního NGO marketu, který je každoročně místem setkání neziskových organizací a široké veřejnosti. Představuje možnost seznámit se s aktivitami neziskových organizací aktivních ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice a mnohých jiných oblastech. Pro nás znamená možnost se potkat s občanským sektorem, navázat nová partnerství, podpořit aktivity jednotlivých organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková

Vás srdečně zvou na mezinárodní odbornou konferenci

Násilí na ženách a pandemie covid-19

ONLINE, 25. listopadu 2020

Mezinárodní konferenci Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. Při ní byl mimo jiné představen nový projekt k prevenci domácího a sexuálního násilí financovaný z Norských fondů.

Pozýváme na konferenci Věda a výzkum 2021+, která se bude konat dne 13. října 2020 od od 9:00 do 13:00 ONLINE.

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková

Vás srdečně zvou na konferenci

Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

ONLINE, 26. října 2020

Pravidelně zveřejňovaný dokument zachycuje vývoj v této oblasti v České republice v uplynulém roce, přináší i mezinárodní srovnání.

Koncem září se uskutečnily první workshopy na základních a středních školách k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí. Navzdory nejisté době jich je už nyní naplánováno sedmadvacet a další se domlouvají. S přihlédnutím k aktuální situaci proběhnou naživo nebo online.

Podkategorie

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři