Rozhodli jsme se poskytnout osvětový a informační servis obětem domácího násilí. Kde hledat pomoc, když pro vás v době omezeného pohybu domov přestal být bezpečným místem?

Máte problém se zvládáním vzteku? Jednáte doma násilně a chcete to změnit? Vytvořili jsme seznam činných organizací, které vám pomohou v době koronavirové krize.

Nacházíte se v důsledku koronavirové krize v těžké životní situaci, na kterou momentálně sami nestačíte? Obáváte se, že současné nároky na skloubení péče o děti, rodinu a práci jsou nad vaše síly? Doléhá na vás nebo vaši rodinu krize v důsledku současných opatření nouzového stavu?

Nacházíte se v důsledku koronavirové krize v těžké životní situaci, na kterou momentálně sami nestačíte? Obáváte se, že současné nároky na skloubení péče o děti, rodinu a práci jsou nad vaše síly? Doléhá na vás nebo vaši rodinu krize v důsledku současných opatření?

Cítíte se doma ohrožení ze strany partnera či partnerky? Byl nebo byla vykázána policií ze společného bydliště? V rámci mimořádné situace nabízíme přehled fungujících intervenčních center v celé České republice.

Sociologický ústav Akademie věd publikuje sérii tiskových zpráv, v nichž načrtává očekávané dopady krize způsobené pandemií koronaviru na českou společnost. Zkušenost s krizí z roku 2008 i data z nejvíce zasažených profesí naznačují, že hůře dopadnou ženy.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách se v posledních dnech zabýval otázkou, jak zvýšit ochranu obětí domácího a sexuálního násilí během pandemie COVID-19. Oběti domácího a sexuálního násilí a jejich děti jsou v současné situaci velmi ohroženou skupinou obyvatelstva.

Podkategorie

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři