Skip to content

Mimořádné jednání Pracovní skupiny k porodnictví o zrušení zákazu přítomnosti otce u porodu

Pracovní skupina k porodnictví včera ukončila mimořádné jednání a hlasování per rollam o Podnětu k mimořádné situaci v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19. V návaznosti na toto jednání se zmocněnkyně vlády pro lidská práva obrátila na ministra zdravotnictví se žádostí o revizi plošného zákazu přítomnosti otců u porodu.

Přečtěte si více »

Překlad stanoviska Benátské komise k Istanbulské úmluvě

Stanovisko Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (neboli tzv. Benátské komise), zveřejněné 12. října 2019 v reakci na žádost Arménie o posouzení souladu Istanbulské úmluvy s Ústavou Arménie, je k dispozici v českém jazyce. Dokument posuzuje soulad Istanbulské úmluvy s arménskou ústavou a její případné dopady.

Přečtěte si více »