Skip to content

Podle Světové banky je ČR v právní rovnosti žen a mužů mezi nejlepšími

8. prosince 2015 proběhlo v Lichtenštejnském paláci zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů a na ni navazující mezinárodní konference Znásilnění: o čem se nemluví, realizované v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života, financovaného z Norských fondů.

Přečtěte si více »