Skip to content

Vláda vzala na vědomí Souhrnnou zprávu za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Vláda ČR na svém včerejším zasedání vzala na vědomí Souhrnnou zprávu za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční plán“). Materiál do vlády předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Přečtěte si více »