Česká republika v míře zastoupení žen v politice zaostává nejen v kontextu Evropské unie, ale i v kontextu celé Evropy. Politické strany mohou být klíčem, jak situaci změnit. Je však potřeba vytvářet prostor k diskuzi jak na veřejnosti, tak mezi jednotlivými stranami. Jednou z příležitostí byl říjnový seminář k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politických stranách a hnutích v České republice. Pořádal ho Odbor rovnosti žen a mužů ve spolupráci s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Úřad pro demokratické instituce a lidská práva).

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková navštívila Brno, kde s veřejností diskutovala o významu ratifikace Istanbulské úmluvy. Na panelové diskusi promluvila spolu s odborníky a odbornicemi o obsahu a dopadech úmluvy. Zmocněnkyni čeká v příštích týdnech několik dalších cest do českých měst. Motivací je vyvrátit mýty a polopravdy, které vyvolávají u některých lidí strach z Istanbulské úmluvy.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři