Vláda ČR dne 6. června 2018 schválila Zprávu za rok 2017 o rovnosti žen a mužů. Dokument shrnuje vývoj, ke kterému došlo v oblasti postavení žen a mužů v ČR za rok 2017. Součástí Zprávy 2017 jsou také Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018 a 2019 a Zpráva za rok 2017 o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která je od listopadu 2014 střednědobým strategickým dokumentem vlády ČR pro tuto oblast.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři