V pondělí 16. 10. 2017 letos potřetí zasedla Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Kromě zpráv o činnosti výborů a pracovních skupin byly představeny aktivity Ministerstva zdravotnictví v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. Rada se rovněž zabývala postavením žen v zahraniční a bezpečnostní politice díky prezentaci výzkumu Víta Borčanyho.

Chytré telefony fotí.

Ve středu 28. 6. 2017 letos podruhé zasedla Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Kromě zpráv o činnosti výborů a pracovních skupin byly představeny aktivity Ministerstva zahraničních věcí a své vyhlídky představilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rada se rovněž zabývala genderovými rozměry digitalizace práce díky prezentaci výzkumu Patrika Haratyka.

V pondělí 27. března. 2017 proběhne v budově Úřadu vlády ČR od 9.00 hodin první letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Zasedání povede místopředsedkyně Rady Jana Smiggles Kavková.

Ve dnech 13. – 24. března 2017 v New Yorku probíhá 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Komise spadá pod Ekonomický a sociální výbor OSN a je vrcholným orgánem OSN v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. V rámci každého zasedání je určeno tzv. prioritní téma, prioritním tématem letošního zasedání CSW je ekonomické posílení postavení žen v měnícím se světě práce. Zasedání zahájil generální tajemník OSN António Guterres, který ve svém úvodním projevu připomněl, že prosazování rovnosti žen a mužů zůstává jednou z klíčových priorit OSN, stejně jako jeho osobním závezkem.

Ve čtvrtek 9. března 2017 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Šlo o první zasedání v tomto roce.

Alternativní text obrázku

V úterý 21. února 2017 se v budově Úřadu vlády ČR ve Vladislavově ulici sešla k jednání Pracovní skupina muži a rovnosti žen a mužů (dále jen „Pracovní skupina“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Šlo o první tohoto orgánu zasedání v tomto roce.

Alternativní text obrázku

Ve čtvrtek 16. února proběhlo v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, první letošní zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení v politice a rozhodovacích pozicích.

Vláda ČR dne 12. listopadu 2014 projednala a schválila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a dokument s názvem Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů.

V úterý 13. září 2016 se sešla k jednání Pracovní skupina muži a rovnosti žen a mužů (dále jen „Pracovní skupina“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Šlo o třetí zasedání v tomto roce.

Alternativní text obrázku

V úterý 13. září 2016 se sešla k jednání Pracovní skupina muži a rovnosti žen a mužů (dále jen „Pracovní skupina“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Šlo o třetí zasedání v tomto roce.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři