Úřad vlády ČR - Sekce pro lidská práva - si vás dovoluje pozvat na Konferenci: Evropské zkušenosti s Istanbulskou úmluvou, která se bude konat dne 7. října 2019 od od 9:30 do 14:45 v Poslanecký sněmovně, Sněmovní 4, Praha 1.

Letos uplyne 100 let od zavedení volebního práva žen v Československu. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR k výročí pořádá 10. června 2019 mezinárodní konferenci Proč to tak trvá? aneb účast žen na politickém rozhodování. 

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři