V pátek 16. října 2015 od 10:00 do 13:00 zasedala Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“). Jednalo se o letos třetí zasedání, které řídil předseda Rady, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiří Dienstbier.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier vyhlašuje soutěž Absolventská práce na téma rovnost žen a mužů, která je součástí aktivit projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života realizovaného z Norských fondů.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií: bakalářské, diplomové a doktorské práce. V každé kategorii bude vyhlášen jeden/na vítěz/ka.

Podkategorie

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři