Ve středu 10. června 2020 proběhlo druhé letošní jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Výbor se zabýval genderovými dopady pandemie COVID–19.

První červnový den se uskutečnilo první letošní pracovní setkání s rezortními koordinátory a koordinátorkami rovnosti žen a mužů. Setkání svým úvodním slovem zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková. Zdůraznila důležitost připravované vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2021 – 2030 a podílu koordinátorů a koordinátorek na její implementaci.

Rozhodli jsme se poskytnout osvětový a informační servis obětem domácího násilí. Kde hledat pomoc, když pro vás v době omezeného pohybu domov přestal být bezpečným místem?

Máte problém se zvládáním vzteku? Jednáte doma násilně a chcete to změnit? Vytvořili jsme seznam činných organizací, které vám pomohou v době koronavirové krize.

Nacházíte se v důsledku koronavirové krize v těžké životní situaci, na kterou momentálně sami nestačíte? Obáváte se, že současné nároky na skloubení péče o děti, rodinu a práci jsou nad vaše síly? Doléhá na vás nebo vaši rodinu krize v důsledku současných opatření nouzového stavu?

Nacházíte se v důsledku koronavirové krize v těžké životní situaci, na kterou momentálně sami nestačíte? Obáváte se, že současné nároky na skloubení péče o děti, rodinu a práci jsou nad vaše síly? Doléhá na vás nebo vaši rodinu krize v důsledku současných opatření?

Cítíte se doma ohrožení ze strany partnera či partnerky? Byl nebo byla vykázána policií ze společného bydliště? V rámci mimořádné situace nabízíme přehled fungujících intervenčních center v celé České republice.

Podkategorie

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři