Sociologický ústav Akademie věd publikuje sérii tiskových zpráv, v nichž načrtává očekávané dopady krize způsobené pandemií koronaviru na českou společnost. Zkušenost s krizí z roku 2008 i data z nejvíce zasažených profesí naznačují, že hůře dopadnou ženy.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách se v posledních dnech zabýval otázkou, jak zvýšit ochranu obětí domácího a sexuálního násilí během pandemie COVID-19. Oběti domácího a sexuálního násilí a jejich děti jsou v současné situaci velmi ohroženou skupinou obyvatelstva.

Krizová situace způsobená pandemií koronaviru vážně prohlubuje riziko domácího násilí. Dá se očekávat, že počet případů domácího násilí během karantény prudce vzroste. Na kritickou situaci jsou lépe připraveny státy, které již dříve ratifikovaly Istanbulskou úmluvu. Pomoci blízkým ale může každý.

Podle generální tajemnice Rady Evropy Mariji Pejčinović Burić se v posledních týdnech množí zprávy, že ženy a děti v členských státech jsou ve větším ohrožení domácím násilím než obvykle. Rada Evropy nabízí členským státům platformu k výměně informací o domácím násilí a sdílení osvědčených postupů v jeho prevenci.

Výsledná podoba Strategie EU pro rovnost žen a mužů 2020-2025 odráží většinu klíčových připomínek České republiky.

Pracovní skupina k porodnictví včera ukončila mimořádné jednání a hlasování per rollam o Podnětu k mimořádné situaci v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19. V návaznosti na toto jednání se zmocněnkyně vlády pro lidská práva obrátila na ministra zdravotnictví se žádostí o revizi plošného zákazu přítomnosti otců u porodu.

Stanovisko Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (neboli tzv. Benátské komise), zveřejněné 12. října 2019 v reakci na žádost Arménie o posouzení souladu Istanbulské úmluvy s Ústavou Arménie, je k dispozici v českém jazyce. Dokument posuzuje soulad Istanbulské úmluvy s arménskou ústavou a její případné dopady.

Podkategorie

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři