Co přinesla ratifikace Istanbulské úmluvy v evropských zemích? Naplnily se obavy, které zaznívají v ČR?

🎥 V říjnu 2019 jsme uspořádali konferenci, kde se na tyto otázky odpovídalo. Na našem YouTube kanálu najdete jak krátkou reportáž, tak i záznam z celého dne konference!

Praha, 8. října 2019 – Českou republiku čeká v nejbližších měsících projednávání ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí – tzv. Istanbulské úmluvy. U této příležitosti uspořádal dne 7. října 2019 Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR konferenci pod názvem „Evropské zkušenosti s Istanbulskou úmluvou“. Účastnice a účastníci této mezinárodní konference promluvili o symbolickém i mezinárodním smyslu úmluvy a o jejích praktických dopadech na zlepšení postavení obětí domácího a sexuálního násilí.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková navštívila Brno, kde s veřejností diskutovala o významu ratifikace Istanbulské úmluvy. Na panelové diskusi promluvila spolu s odborníky a odbornicemi o obsahu a dopadech úmluvy. Zmocněnkyni čeká v příštích týdnech několik dalších cest do českých měst. Motivací je vyvrátit mýty a polopravdy, které vyvolávají u některých lidí strach z Istanbulské úmluvy.

Úřad vlády ČR - Sekce pro lidská práva - si vás dovoluje pozvat na Konferenci: Evropské zkušenosti s Istanbulskou úmluvou, která se bude konat dne 7. října 2019 od od 9:30 do 14:45 v Poslanecký sněmovně, Sněmovní 4, Praha 1.

Ministerstvo vnitra České republiky, Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky vyhlašují soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže.                                                                                                 

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti je pokračováním úspěšných ročníků soutěže Úřad roku „Půl na půl“, která podporuje už od roku 2007 zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. V případě zájmu prosíme o vyplnění dotazníku, a to do 30. září 2019. Dotazníky jsou dostupné zde.

Hodnotící komise v průběhu října 2019 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku 2019 prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne dne 20. listopadu 2019 na konferenci Úřad na cestě k rovnosti, která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě.

Odborná část konference bude věnována problematice bezpečnosti a prevence kriminality v obcích a městech.

 

Účast na konferenci je bezplatná. Registrace je možná do 31. října 2019 na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Českou republiku čeká v nejbližších měsících projednávání ratifikace Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí – tzv. Istanbulské úmluvy. Tato mezinárodní lidskoprávní úmluva čelí ale mnoha dezinterpretacím, které znemožňují racionální diskusi. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR proto uspořádal 30.7 2019 snídani s novináři a novinářkami, kde se diskutovalo o potřebnosti věcně informovat o obsahu, přínosech a dopadech tohoto dokumentu.

Ano, v jedné věci s kolegou Patrikem Nacherem souhlasím a to, že v nadcházejících dnech budeme slyšet o Istanbulské úmluvě. Více než o vhodnosti ratifikace Istanbulské úmluvy uslyší veřejnost možná častěji kritiky od jejích odpůrců. Ráda bych proto uvedla na pravou míru informace o Istanbulské úmluvě, které Patrik Nacher ve svém komentáři uvádí. 

Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (dále jen Istanbulská úmluva) jsme sice 2. května 2016 podepsali, ale dosud neratifikovali. Jako od zmocněnkyně vlády pro lidská práva se ode mne očekává pokud možno jasné a jednoznačné, dobře zdůvodněné stanovisko, proč doporučuji Istanbulskou úmluvu ratifikovat či  proč ne. Poté, co jsem ji prostudovala, a to ve znění jejího nově a kvalitně provedeného překladu (původní překlad byl bohužel nepřesný a oprávněně svou obecností vyvolával pochybnosti části laické i odborné veřejnosti), je většina otázek, které jsem si v této souvislosti sama položila rozptýlena a mohu její ratifikaci s klidným svědomím, nicméně za splnění jistých podmínek, doporučit.

Podkategorie

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři