Je březen a v New Yorku jako každý rok zasedá Komise OSN pro postavení žen. Letos po třiašedesáté. Tisíce žen a mužů z celého světa se schází na druhé největší akci OSN v roce (hned po Valném shromáždění) v jednom z ústředí OSN. Politické vedení delegací se účastní akcí na vysoké úrovni (kulatých stolů, interaktivních dialogů, bilaterálních jednání), ostatní pořádají odborné semináře, při kterých dochází k výměně dobré praxe mezi státy celého světa.

Je březen a v New Yorku jako každý rok zasedá Komise OSN pro postavení žen. Letos po třiašedesáté. Tisíce žen a mužů z celého světa se schází na druhé největší akci OSN v roce (hned po Valném shromáždění) v jednom z ústředí OSN. Politické vedení delegací se účastní akcí na vysoké úrovni (kulatých stolů, interaktivních dialogů, bilaterálních jednání), ostatní pořádají odborné semináře, při kterých dochází k výměně dobré praxe mezi státy celého světa.

Světová banka včera zveřejnila svůj index rovnosti žen a mužů. Hodnotí v něm, jakým způsobem diskriminace v právních předpisech ovlivňuje rovnost žen a mužů. Index se zaměřuje na přístup žen na trh práce, možnost jejich volby v různých fázích života a jak toto právní nastavení ovlivňuje hospodářství států. 

V pondělí 28. ledna 2019 zasedla Rady vlády pro rovnost žen a mužů, které předsedá premiér Andrej Babiš.

 „Na minulém jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů jste mi dali úkol podpořit porodní domy. Mám na stole dva projekty – jeden u Apolináře a druhý v Thomayerově nemocnici. Budeme se snažit, aby se to povedlo,“ shrnul premiér plnění svých úkolů od Rady.

Rada dále projednala ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy. Pro potřebnost se vyjádřila i hostka jednání, Taťána Gregor Brzobohatá, ambasadorka Cílů udržitelného rozvoje OSN za Českou republiku, předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci.

„Podpoře ratifikace Istanbulské úmluvy se věnuji již delší dobu. Kolem úmluvy se již několik měsíců vedou v médiích velmi široké diskuse, je publikována řada mýtů a dezinformací. Ráda bych apelovala nejen na pana premiéra, ale na celou vládu, aby těmto nátlakům odolávali a ratifikaci Istanbulské úmluvy podpořili,“ řekla Taťána Gregor Brzobohatá.  Na jednání uvedla ukázku z dokumentů Z lásky nenávist, který je výpovědí různých příběhů obětí domácího násilí. Rada usnesením podpořila další práci Odboru na zdárné ratifikaci Istanbulské úmluvy.

Představené byly souhrnné zprávy za rok 2018 týkající se plnění akčních plánů týkající se domácího násilí a vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích.

Branislava Marvánová Vargová, předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, informovala o tvorbě návrhu nového Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Ten by měl být vládě předložen do konce dubna 2019.

Na zasedání byl prostor věnován i diskusi o podpoře neziskových organizací ze strany státu i zkušenostem s realizací genderových auditů a sdílení dobré praxe v této oblasti. V tuto chvíli genderový audit realizovalo 8 rezortů. 3 další, včetně ÚV ČR, chystají realizaci auditu v roce 2019.

Poslední komunální volby proběhly v říjnu 2018. Do zastupitelstev měst a obcí v nich bylo zvoleno nejvíce žen v historii, a to 28 %. Jaký je však poměr žen a mužů na pozici starostek a starostů a co k tomu říkají samotné starostky?

Jedna ze stěn Otevřeného informačního centra, u jehož vzniku stála paní Olga Jandová, se plní diplomy ze soutěží jako Obec přátelská rodině či Obec přátelská seniorům. V soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem dosáhla Praha 22 už dvakrát na 4. místo, dvakrát na 3. místo a dvakrát na 2. místo. V roce 2016 ji pak paní Jandové dovedla k vítězství. Teď je oceněna ona sama za svůj přínos k rovnosti příležitostí žen a mužů v roce 2018.

Jedna ze stěn Otevřeného informačního centra, u jehož vzniku stála paní Olga Jandová, se plní diplomy ze soutěží jako Obec přátelská rodině či Obec přátelská seniorům. V soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem dosáhla Praha 22 už dvakrát na 4. místo, dvakrát na 3. místo a dvakrát na 2. místo. V roce 2016 ji pak paní Jandové dovedla k vítězství. Teď je oceněna ona sama za svůj přínos k rovnosti příležitostí žen a mužů v roce 2018.

Podkategorie

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři