Miminko se ptá

Také Česká ženská lobby vítá vyslovení souhlasu vlády ČR s podpisem Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) a považuje to za krok správným směrem - více viz tisková zpráva uvedená v příloze.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři