Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

„Pro úřady nejsou populární zkrácené pracovní úvazky, ale i na úřadě to jde,“ říká Olga Jandová z Prahy 22.

Jedna ze stěn Otevřeného informačního centra, u jehož vzniku stála paní Olga Jandová, se plní diplomy ze soutěží jako Obec přátelská rodině či Obec přátelská seniorům. V soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem dosáhla Praha 22 už dvakrát na 4. místo, dvakrát na 3. místo a dvakrát na 2. místo. V roce 2016 ji pak paní Jandové dovedla k vítězství. Teď je oceněna ona sama za svůj přínos k rovnosti příležitostí žen a mužů v roce 2018.

„Je velmi těžké rovnost příležitostí prosazovat, když máte celé vedení samosprávy plné mužů, kteří se na rovnost příležitostí dívají, jakoby jim chtěly ženy brát jejich moc. Ale jako tajemnici úřadu mi vedení samosprávy věřilo a slaďování rodinného života s pracovní funkcí se mi u žen, ale i u mužů dařilo. Ta hlavní opatření totiž spadala do kompetence personalistek a vedoucí úřadu. Důvěra byla důležitá a časem se mi podařilo zakotvit rovnost příležitostí i do kompetence radního. Přesto je v této oblasti ještě spousta práce a k cílům se budeme dostávat pomaleji. Chce to však vydržet. Dobré výsledky jsou vidět právě na soutěži Ministerstva vnitra, kdy za svou práci ve prospěch rovnosti příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života získávají ocenění nejen ženy ve vedení, ale i muži,“ říká Olga Jandová, bývalá tajemnice Úřadu MČ Praha 22. Právě ona se letos stala první oceněnou osobností soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.

Co pro vás ocenění „osobnost soutěže Úřad roku Půl na půl“ znamená?

Obrovskou satisfakci. Po mém odchodu do důchodu v roce 2017 mne zastupitelé MČ Praha 22 ocenili „čestným občanstvím MČ Praha 22“. To byla pro mne velká věc a letos se stalo toto! Moc si ocenění vážím a jsem šťastná, že hodnotitelé a hodnotitelky, zřejmě z předchozích ročníků, kde jsem několikrát prezentovala příklady „dobré praxe“, ocenili právě moje nadšení a dlouhodobou snahu pracovat pro druhé.

Jak to začalo? Proč a jak jste se do tématu rovných příležitostí vůbec pustila? Proč považujete rovnost žen a mužů za důležitou? Odkud jste čerpala inspiraci?

Myslím, že člověk „to“ musí mít v sobě. Nelze pomáhat druhým a nemít sociální cítění. Já osobně jsem se snažila být vždy empatická, pracuji ráda s lidmi a v týmu, respektuji názory druhých a všímám si ostatních. Vždy mne bavilo propojovat lidi s dobrými nápady. Dlouho před tím, než ke mně do kanceláře vstoupily dvě milé ženy ze společnosti Gender consulting a nabídly genderový audit na úřadě MČ Praha 22, jsem si o rovných příležitostech různě četla, hledala na internetu, zajímala se zkrátka o tuto problematiku.

V roce 2012 mi pomohla Katka Kaňoková tomu všemu dát systémový rámec a ukotvit rovnost příležitostí do důležitých dokumentů úřadu. Úspěšný Kulatý stůl pro neziskové organizace a velké zaměstnavatele v regionu na téma: „Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života“ byl velkou inspirací do další práce.

Praha 22 nabízí rozsáhlou nabídku opatření podporujících rovnost příležitostí. Jak se na tato opatření hledaly finanční prostředky?

Vše jsem z počátku vykonávala ve své gesci tajemnice úřadu. Základní opatření byla financována z rozpočtu, a to v oblasti personalistiky a vzdělávání. Pověření k rovnosti příležitostí jsme posléze dostali do pracovních náplní, k funkcím vedoucí sociálního odboru, mého zástupce a personalistky. Mnohem později se nám podařilo získat dotaci na Otevřené informační centrum (OIC) z Magistrátu hl. města Praha. Pak i díky grantu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Místní akční plán vzdělávání se mohly objevit i větší aktivity. V roce 2014 jsme pro OIC získali také dotaci z Operačního programu Zaměstnanost – prioritní osy Efektivní veřejná správa. Toto centrum, kde nyní jsme, může tedy díky dotacím fungovat skvěle, a já doufám, že fungovat bude i nadále.

Obecně do rozvoje Prahy 22 šlo víc dotací. Je to mladá městská čtvrť, kde rychle postupuje výstavba. Developerské firmy vybudovaly jenom obytné domy bez další občanské vybavenosti. Žije tu stále víc mladých rodin, jsou potřebné školky, školy, dětská hřiště a další infrastrukturu musíme zajistit my v návaznosti na potřeby lidí, kteří tu žijí.

Myslím si, že jsem byla na úřadě vždy hospodárná a šetrná, ale pokud šlo o investování do lidí, výsledky říkají úplně jasně, že se to vyplatí.

Je nějaké opatření, které považujete za nejefektivnější?

Zkrácené pracovní úvazky. V dubnu roku 2015 bylo OIC otevřeno a rozhodla jsem se zde zaměstnávat zaměstnankyně na zkrácené pracovní úvazky – maminky z našeho regionu po mateřské a rodičovské. Umožnili jsme jim studium a výkon zkoušek pro ověřování dokumentů. Po určité době jsme jim nabídli i jiné pracovní místo na úřadě. OIC, jehož rozšířený provoz se velmi osvědčil, je otevřeno denně do 19:00 hod. a v sobotu do 14:00 hod. Nahrazuje podatelnu úřadu a pro místní je zde k dispozici Czech POINT, ověřování dokumentů, interaktivní úřední deska, přístup na internet, dále zdarma funguje poradna pro rovné příležitosti, právní a sociální, bytové poradenství, senior point, apod.

Máte odpozorováno, že by se díky vašim podpůrným opatřením dostávaly ženy i na vyšší pozice v rámci radnice?

Tak to si nejsem jistá. Já jsem se taky zamýšlela, že bych šla na volenou funkci, ale nakonec jsem se rozhodla jinak. Na druhé straně, praxi „vybírat“ ze stávajících zaměstnanců či zaměstnankyň se zkušenostmi a nabídnout jim vyšší pozici jsem uplatňovala vždy.

Jak u vás fungují mentoringy, které jsou zmiňované v portfoliu nástrojů, které využívá Praha 22 v oblasti rovnosti příležitostí?

V poradně pro rovné příležitosti a v kariérní poradně, která bezplatně funguje v OIC, mohou ženy z Prahy 22 absolvovat individuální roční mentoringový program. Na začátku roku si s konzultantkou vytyčí cíl, na kterém chtějí pracovat. Následně mají jednou měsíčně v rámci poradny individuální konzultace, a posouvají se ve svých vytyčených oblastech dál.

Jak realizujete sdílené úvazky, které taky nabízíte?

Sdílené úvazky fungují v OIC. Pracovní doba tam je od 7:30 hod. do 19:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. do 14:00 hod., a to i přes poledne, takže se musí zaměstnankyně střídat. Funguje tam výborný kolektiv a paní vedoucí na každý měsíc připravuje rozpisy služeb. Pokud se stane, že některá zaměstnankyně má mít službu a nemůže, oznámí to a zastoupí ji druhá. Je tam bezvadný pracovní kolektiv.

Využívání tzv. homeoffice, tedy práce z domova je ve státní/veřejné správě stále velmi ojedinělé. Má s tím Praha 22 (dobrou) zkušenost?

Práci z domova jsme poskytli několika zaměstnankyním s ohledem na jejich osobní situaci. Neměla jsem s tím problém. V kompetenci všech vedoucích odborů je umožnit homeoffice svým podřízeným, pokud třeba pečují o malé děti či rodiče. Fungovalo to u nás zatím dobře.

Chtěla byste sdílet ještě nějaký příběh, který vám potvrdil to, že podporovat rovnost příležitostí má smysl?

Těch konkrétních příběhů je mnoho. Domnívám se, že lidsky nejsilnějším je ten, kdy jsem nabídla práci z domova jedné zaměstnankyni. Byla to skvělá organizačně schopná paní, která deset let bojovala s rakovinou, ale nikdo to nemohl poznat. Udělali jsme proto dodatek k její pracovní dohodě a šlo to. Spolupráce s ní byla výborná a efektivní. Pak jsme to ještě párkrát udělali s dalšími osobami.

Nabídli jsme zkrácené úvazky na dohodu ženám na mateřské nebo rodičovské. Např. jedna taková kolegyně, která tu takhle začínala, tu pak zůstala na dlouho a stále tu je.

Nebo si vzpomenu na případ zaměstnance, který se ocitl v tíživé situaci a pomohla mu psychologická pomoc specializované koučky.

Pomohlo se také mnohým ženám díky co-workingovému centru, ve spolupráci s Katkou Kaňokovou, která úřadu hodně pomáhá.

Kdybyste mohla poradit úřadům, na co by se měly zaměřit, co by to bylo?

Především na lidský faktor. Kvalifikovaní zaměstnanci a zaměstnankyně jsou nejdůležitější součástí každého úřadu. Vedoucí musí znát své podřízené, vědět o jejich starostech v soukromém i pracovním životě. Nezneužívat to, ale naopak umět jim naslouchat, mít jejich důvěru. Veškeré konané kroky vždy vysvětlit, a to i ty nepříjemné.

Vím, že pro úřady nejsou populární zkrácené pracovní úvazky, ale i na úřadě to jde. Máme s tím dlouhodobé zkušenosti a zvláště ženy – matky s malými dětmi, když jim vyjdeme vstříc zkrácenou pracovní dobou, jsou vděčné a výsledky mají výborné.

Osobně se domnívám, že kratší pracovní doba by byla efektivnější všude. Lidé by měli víc času na svůj osobní život a v práci by pracovali lépe.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »