Více než 7000 zástupkyň a zástupců členských států OSN a neziskového sektoru včetně 86 ministryň a ministrů se v březnu sešlo v New Yorku, aby se zde zúčastnili 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace byla vedená ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.

Česká přítomnost na zasedání Komise OSN pro postavení žen je důležitá z mnoha důvodů. Patří mezi ně například příležitost pro rozvoj bilaterální a multilaterální spolupráce, pro sdílení dobré praxe a rozšíření expertních znalostí a hlavně možnost podílet se na vyjednávání tzv. konsensuálních závěrů - doporučení vládám, mezinárodním orgánům, občanské společnosti.

Česká republika v New Yorku uspořádala dva odborné semináře. Nejprve jsme se zaměřili na zapojení mladých lidí do aktivit cílených na prevenci a potírání partnerského a genderově podmíněného násilí. Dalším tématem byly dopady neformální péče na ženy. Zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zahraničních věcí a Úřadu vlády ČR se dále aktivně zúčastnily odborných seminářů pořádaných ostatními členskými zeměmi, interaktivních dialogů či vyjednávání konsensuálních závěrů Komise.

Nedílnou součástí programu české delegace byla také bilaterální jednání, kterých se účastnila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková. Proběhla například schůzka se zástupkyní Norska Lene Nilsen z Ministerstva spravedlnosti a veřejné bezpečnosti, jejímž obsahem byla diskuze nad problematikou domácího a genderově podmíněného násilí, či schůzka se zástupkyní Francie Cléou Le Cardeur z Vysoké rady pro rovnost žen a mužů (Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes), v jejímž rámci byla diskutována mezinárodní platforma Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR či francouzská osvětová kampaň, která má pomoci k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (tzv. Istanbulská úmluva) v zemích, která na ratifikaci Úmluvy stále čekají.

Česká delegace se mohla zúčastnit zasedání i díky bilaterální iniciativě s názvem „Společná účast na 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen“ financované z Norských fondů 2014 – 2021 (konkrétně z programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí). Účelem bilaterální iniciativy bylo prohloubení spolupráce s norskou neziskovou organizací Alternativ til Vold, se kterou Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR dlouhodobě spolupracuje, a informování mezinárodního společenství o aktivitách Norska a ČR v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí. V rámci této iniciativy Úřad vlády ČR také zorganizoval výše zmíněný odborný seminář s názvem „Práce s mládeží při potírání genderově podmíněného násilí”.

Chcete vědět více o statutu a fungování Komise OSN pro postavení žen a proč se Česká republika pravidelně zasedání účastní? Přečtěte si naši brožuru věnující se 63. Zasedání Komise OSN pro postavení žen.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři