Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Česko má 1537 starostek. Celkové zastoupení žen ve vedení obcí a měst ale zůstává pod 25 %.

Poslední komunální volby proběhly v říjnu 2018. Do zastupitelstev měst a obcí v nich bylo zvoleno nejvíce žen v historii, a to 28 %. Jaký je však poměr žen a mužů na pozici starostek a starostů a co k tomu říkají samotné starostky?

V posledních volbách do zastupitelstev měst a obcí kandidovalo 32,8 %. Po volbách tvoří ženy 28 % všech komunálních zastupitelek a zastupitelů.

Česká republika ovšem nemá nastaven systémový sběr informací o počtu starostů a starostek či o složení obecních a městských rad. Odbor rovnosti žen a mužů proto zpracoval přehled zastoupení žen ve vedení měst a obcí na základě dat Ministerstva vnitra.

Z přehledu vyplývá, že zastoupení žen na pozici starostek je 24,3 %. Z celkového počtu 6336 měst a obcí má tak ženu ve svém čele 1537 z nich. Největší zastoupení žen z nich mají obce v Karlovarském kraji (33,08 %), naopak nejmenší obce v Kraji Vysočina (18,44 %).

Situace se liší ve statutárních městech – z celkem 27 statutárních měst má ženu ve svém čele jen město Brno, Jihlava, Karlovy Vary a Třinec. Ve statutárních městech je tedy zastoupení žen na pozici starostky jen 15 %.

 

Na předsudky, kterým žena ve výkonu této pozice čelí, upozorňuje Pavla Štrobachová, starostka města Smečno. „Jako žena ve funkci starostky jsem musela překonat mnohé předsudky, zda jako žena dokážu zajistit chod a rozvoj města. Troufnu si tvrdit, že musím pracovat ne na sto, ale na dvě stě procent. I přes hmatatelné úspěchy stále  musím dokazovat, že na to mám,” říká.

Jak náročné může být sladění profesního a soukromého života na pozici zastupitelky a následně starostky potvrzuje Daniela Javorčeková, starostka Buštěhradu. „Podpora partnera nebo partnerky je velmi důležitou věcí pro kohokoliv ve vedoucí pozici, ale zatímco muži ji vyžadují a přijímají zcela samozřejmě, ženy se to teprve učí,” říká.

Přestože bylo v loňských komunálních volbách do zastupitelstev měst a obcí zvoleno nejvíce žen v historii, ve vyšší politice je ve srovnání s komunální politikou zastoupení žen tradičně nižší. Michaela Matoušková, starostka obce Řečany nad Labem, která byla v říjnu do vedení obce zvolena již potřetí, říká: „Již osm let mám tu možnost vést naši obec Řečany nad Labem. Opakovaně mě voliči podpořili snad právě proto, že jsou v obci vidět změny. V komunální politice je volba ženy snadnější, pokud jsou za ní vidět jasné úspěchy z vedení obce, ale bohužel v té vyšší politice, kam jsem taktéž kandidovala, se to již říci nedá.“

Podle ní však právě ti, kteří znají potřeby občanů a na komunální úrovni odvedli konkrétní práci, mohou být pro stát přínosem také ve vyšší politice. „Nezbývá než věřit, že i tento problém se časem podaří vyřešit a do vyšších pater politiky se dostanou lidé, kteří jsou zvyklí na přímou odpovědnost občanům,“ dodává.

Podrobnější data Odbor rovnosti žen a mužů aktuálně zpracovává. Pracuje na přehledu rozdělení obcí podle počtu obyvatel, rozdělení jednotlivých pozic starostů a starostek podle věku a politické příslušnosti.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »