Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“Chceme usnadnit slaďování rodičovských a pracovních povinností.” Ministr Pelikán představil priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil na úterní tiskové konferenci Sekce pro lidská práva ÚV ČR priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů. Na briefingu s médii na půdě Strakovy akademie dále vystoupily zástupkyně české delegace na 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen.

Ministr spravedlnosti uvedl, že prioritou vlády v oblasti rovnosti žen a mužů je podpořit opatření, která pomohou narovnávat postavení mužů a žen v souvislosti s rodičovstvím. Podpůrná opatření zahrnují například prosazení nároku na místo v kvalitních předškolních zařízeních, podporu flexibilních pracovních úvazků nebo podporu aktivního otcovství. V oblasti aktivního otcovství jde především o podporu možností, jak se díky posílené nabídce státních opatření mohou pečující snadněji podělit o rodičovské povinnosti rovnoměrněji. V Česku dosud rodičovskou čerpá 1,8 % otců.

Aktivní otcovství přináší možnost svobodnější volby životních strategií, kdy se muži a ženy mohou rozhodovat na místo zažitých stereotypů podle svých reálných potřeb. Zároveň prohlubuje toleranci a respekt mužů k péči, což přispívá k soudržnosti rodiny, podporuje jejich lepší vztah k dětem a snižuje rozvodovost. Přínosy lze přitom zřetelně pozorovat jak ve vztahu k rodině, zaměstnavatelům či státu, tak i k společnosti jako celku. Konkrétní cíle prorodinných opatření včetně cílů, kterých má být dosaženo v oblasti rovných příležitostí, definuje Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014 – 2020.

62. zasedání Komise OSN pro postavení žen po dvanácti dnech končí

Že Česká republika bude i nadále bojovat proti genderovým stereotypům ve společnosti a vytvářet rovné příležitosti pro ženy a muže, potvrdila náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva ÚV ČR Martina Štěpánková také minulý týden na všeobecné rozpravě 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku. V souvislosti s kandidaturou České republiky do Rady OSN pro lidská práva náměstkyně na půdě OSN vyzdvihla závazek „vytvářet rovné příležitosti pro ženy a muže včetně zvýšeného zapojení žen do rozhodovacích procesů a politického života.“ Kromě náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády Martiny Štěpánkové a poslankyně Radky Maxové shrnula na úterní konferenci účast na zasedání Komise také aktivistka, zakladatelka Nadace Krása pomoci a ambasadorka cílů udržitelného rozvoje a Miss World 2006 Taťána Gregor Brzobohatá. „Musíme se zaměřit na boj proti stereotypům, boj proti nerovnému odměňování žen a mužů a podporu sebevědomí žen,“ zdůraznila zástupkyně neziskového sektoru Gregor Brzobohatá.

Zasedání Komise OSN pro postavení žen je po Valném shromáždění druhým největším zasedáním OSN. Zasedání zahajuje každoročně generální tajemník OSN. António Guterres letošní zasedání otevřel označením “jsem hrdým feministou”. V letošním roce Komise zasedala od 12. do 23. března a věnovala se výzvám a příležitostem k dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek žijících ve venkovském prostředí. Komise OSN pro postavení žen je orgánem Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC), které Česká republika aktuálně předsedá v čele s kariérní diplomatkou Marií Chatardovou. V rámci principu participace, který je prioritním tématem českého předsednictví ECOSOCu, byla delegace České republiky na 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen složena ze zástupkyň a zástupců Úřadu vlády, Ministerstva zahraničních věcí, akademické obce, nevládního neziskového sektoru a mládežnické delegátky.

Na poslední newyorské události na půdě Spojených národů pomyslně navazuje brzká návštěva České republiky delegací z OSN na vysoké úrovni. V pondělí 26. března 2018 vystoupí na přípravném jednání ECOSOCu, které se koná na Ministerstvu zahraničních věcí v rámci českého předsednictví, náměstkyně generálního tajemníka OSN Amina Mohammed. Setkání se účastní předseda vlády ČR Andrej Babiš a také předseda Valného shromáždění OSN Miroslav Lajčák.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »