V médiích ↓

25.11.2019

O Istanbulské úmluvě se píše nejenom v médiích

  • Sdílíme s Vámí článek Zuzany Fellegi „Proč ratifikovat Istanbulskou úmluvu aneb mezinárodní lidskoprávní smlouvy jako český národní zájem“, který vyšel v nejnovější publikaci Ústavu mezinárodních vztahů České zájmy v roce 2019: Analýzy ÚMV. Na základě interdisciplinární analýzy, autorka posuzuje kritéria vnější přijatelnosti a domácí legitimity (relevance a konsenzu), které by měly být splněny, aby se určitá politika/úmluva stala národním zájmem. Ve svém závěru dovozuje, že přijetí Istanbulské úmluvy je českým národním zájmem, tedy cílem, který je pro ČR a její společnost relevantní, je podporovaný a je přínosný i pro mezinárodní společenství. 

České zájmy v roce 2019: Analýzy ÚMV

 Proč ratifikovat Istanbulskou úmluvu aneb mezinárodní lidskoprávní smlouvy jako český národní zájem

Další informace o Istanbulské úmluvě
najdete na webu Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři