Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Co znamená rovnost žen a mužů podle seniorů z Dolní Cerekve?

Ve dnech 13. – 24. března 2017 v New Yorku probíhá 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen. 

Komise spadá pod Ekonomický a sociální výbor OSN a je vrcholným orgánem OSN v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. V rámci každého zasedání je určeno tzv. prioritní téma, prioritním tématem letošního zasedání CSW je ekonomické posílení postavení žen v měnícím se světě práce. Zasedání zahájil generální tajemník OSN António Guterres, který ve svém úvodním projevu připomněl, že prosazování rovnosti žen a mužů zůstává jednou z klíčových priorit OSN, stejně jako jeho osobním závezkem.

Letošního zasedání Komise se účastní také delegace Úřadu vlády ČR vedená ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Janem Chvojkou.

Ve středu 15. března 2017 vystoupil Jan Chvojka s národním projevem za ČR ve všeobecné rozpravě (text projevu je přiložen v příloze). Stejný den ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu vystoupil také s projevem v otevřené debatě na půdě Rady bezpečnosti OSN, která se zaměřovala na téma obchodování s lidmi.

Stejně jako v předchozích letech pořádá i letos delegace ČR tzv. side-eventy (odborné semináře).

První side-event proběhl v pátek 17. března a věnoval se tématu osvětových kampaní a získávání politické vůle za účelem podpory genderové rovnostiMartina Štěpánková a Radan Šafařík na side-eventu představili kampaň „To je rovnost!“, kterou realizuje Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Poslankyně Radka Maxová se ve svém příspěvku zaměřila na roli médií. Kampaně hnutí za ženská práva v České republice představila Hana Stelzerová z České ženské lobby. Jana Maláčová, zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, na side-eventu hovořila o projektu MPSV „22 % k rovnosti“, který se zaměřuje na potírání rozdílů v odměňování žen a mužů. Na side-eventu vystoupili i Marius Rakil a Barbora Jakobsen z norské organizace Alternativ til Vold (Alternativa násilí), kteří se zaměřili na roli výzkumů v oblasti domácího násilí při získávání politické vůle prosazovat preventivní opatření. Chrisitan Veske z Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na závěr hovořil o kampani White Ribbon (Bílá stužka), která motivuje muže, aby se postavili proti násilí na ženách. Side-eventu se zúčastnilo přes 60 zástupců a zástupkyň státní správy a neziskových organizací z různých částí světa.

Druhý side-event proběhne ve středu 22. března a bude se zaměřovat na současné změny na trhu práce a jejich dopady na rovnost žen a mužůPatrik Haratyk z Úřadu vlády ČR představí predikci vývoje trhu práce v ČR z pohledu jejich dopadů na ženy a muže. Anuradha Seth bude prezentovat aktivity UN WOMEN v oblasti podpory ekonomické nezávislosti žen. Kevin Cassidy z Mezinárodní organizace práce se bude věnovat dopadům digitalizace a dalších současných změn na trhu práce na postavení zaměstnanců a zaměstnankyň. Na side-eventu vystoupí i Helena Skálová z organizace Gender Studies, která se zaměří na současné výzvy v oblasti sladění pracovního a soukromého života v České republice.

Kromě uspořádání side-eventů se Česká delegace účastní řady dalších aktivit, včetně bilaterálních jednání, vyjednávání závěrů Komise či expertních panelů. Výstupem zasedání je přijetí závěrů Komise na prioritní téma, které poskytují členským státům doporučení jak efektivněji prosazovat genderovou rovnost v dané oblasti.

Letošního zasedání Komise OSN pro postavení žen se účastní přes 8 tisíc delegátů a delegátek, včetně přibližně 80 ministrů a ministryň. Jedná se o jedno z nejprestižnějších a nejdůležitějších zasedání, která každoročně v rámci OSN probíhají. Účast delegace ÚV ČR na zasedání komise je realizována v rámci projektu financovaného z Norských fondů.

Projev ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky si můžete stáhnout zde.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »