V rámci přípravného setkání Pražského studentského Summitu se poslední lednovou sobotu uskutečnil na pražské Vysoké škole ekonomické diskuzní seminář věnovaný právům žen. Radan Šafařík a Veronika Faltová z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády provázeli studenty a studentky tématy, která reflektují rovnost žen a mužů v současné společnosti.

Vzdělávací projekt s dvacetiletou tradicí, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky, každoročně sdružuje přes 300 studentů a studentek středních i vysokých škol z celé České republiky a vybízí k diskuzi o současných problémech dnešního světa. Letošním ústředním tématem byly konflikty ve světě i ve společnosti. Radan Šafařík a Veronika Faltová z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády se v diskuzním semináři zaměřeném na revizi rovnosti žen a mužů v současné společnosti snažili posílit názor, že narovnání příležitostí by nemělo být nazíráno optikou konfliktu mezi ženami a muži. Ve svém příspěvku poukázali na přetrvávající faktické nerovnosti a společně se studujícími hledali cesty, jak je odstraňovat. Bavili se mj. o zapojení mužů do péče o děti nebo o podpoře vyšší účasti žen v politice. Diskuze s vnímavými studenty a studentkami byla kultivovaná a podnětná – a za takové moc díky! Reflexi semináře si můžete přečíst také na webu Asociace pro mezinárodní otázky.
Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři