Obálka Zaostřeno na ženy a muže 2016.

V rámci projektu z Norských fondů pod názvem Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Úřad vlády ČR spolupracuje také s Českým statistickým úřadem na vydání publikace Zaostřeno na ženy a muže. Aktuální verzi ve formátu PDF i archiv z předchozích let najdete na stránkách ČSÚ.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři