Dotace

Dotační řízení v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů je každoročně vyhlašováno Úřadem vlády České republiky. Dotace v tomto programu se poskytují za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a v návaznosti na ustanovení Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a v obcích. V předchozích letech byla podpora poskytována v návaznosti na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

Bližší detaily a aktuální informace k dotačním řízením v jednotlivých letech naleznete na webu Úřadu vlády ČR.

Kontaktní osoba: Karolína Vernerová, Odbor rovnosti žen a mužů,

e-mail: vernerova.karolina@vlada.cz, tel.: 606 799 963.