Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

E-learningový kurz pro státní správu

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády spustil e-learningový kurz pro státní správu zaměřený na řádné provádění Gender Impact Assessment (dále jako „GIA“) a využívání Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě České republiky. Legislativní pravidla vlády a Jednací řád vlády požadují, aby důvodové a předkládací zprávy materiálů týkajících se postavení fyzických osob obsahovaly zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů.

Cílem e-learningu je proto uživatelsky přívětivým způsobem – za využití praktických (a aktuálních) – příkladů přiblížit GIA cílové skupině a reagovat tak mj. na zjištění z analýz uplatňování GIA, které realizoval v letech 20182020/21 a 2022 Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. E-learning klade důraz na nutnost průběžného provádění GIA již od samého počátku přípravy materiálu.

Prostřednictvím krátkého historického exkurzu zdůrazňuje nezastupitelnou roli tvůrkyň a tvůrců politik (policy makers) v procesu gender mainstreamingu a usiluje tak o zvýšení míry jejich identifikace s nutností provádět GIA. E-learning byl konzultován s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (tvz. gender focal points), od kterých byla následně sesbírána zpětná vazba pilotní verze e-learningu.

E-learningový kurz byl vytvořen v rámci projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a související aktivity (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002755).

Související

Související

Jednání Pracovní skupiny k porodnictví: přípravujeme novou Koncepci péče o matku a dítě

V pondělí 20. března 2023 se uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny k porodnictví v novém funkčním období a složení. Skupinu přišla na jednání osobně podpořit i Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, a náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Ústředním bodem programu byl plán přípravy Koncepce péče o matku a dítě. Skupina rovněž probírala novinky z Národního registru reprodukčního zdraví a téma nedostupnosti screeningových vyšetření v porodnici pro děti dříve propuštěné z péče v rámci tzv. ambulantního porodu. Na jednání byl také představen vyvíjený evaluační nástroj Evropské sítě porodních domů a center.

Číst dále »
Zmocněnkyně Rady Vlády ČR

Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučila vládě ČR ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci násilí na ženách a domácího násilí

Ve čtvrtek 2. března proběhlo první zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů v roce 2023. Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučila vládě ČR vyslovit souhlas s návrhem na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci násilí na ženách a domácího násilí a předložit návrh na ratifikaci Parlamentu.

Číst dále »