Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Gender a Česko: Ženy ve vedení obchodních společností

Dne 26. dubna 2022 zorganizoval Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR společně s aliancí odpovědných firem BPS – Byznys pro společnost na Strakově akademii kulatý stůl s názvem „Gender a Česko: Ženy ve vedení obchodních společností“. Uspořádání kulatého stolu souviselo s naplňováním Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, v rámci níž je zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích pozicích jedním ze strategických cílů.

Cílem kulatého stolu bylo sdílení zkušeností a výměna dobré praxe mezi obchodními společnostmi s majetkovou účastí státu a soukromými firmami v oblasti podpory diverzity a vyššího zastoupení žen ve vedení obchodních společností.

Podle dat Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) bylo v roce 2021 v České republice v dozorčích a správních radách obchodních společností kotovaných na burze jen 23 % žen, průměr EU je 30,6 %. Zastoupení žen ve vedení obchodních společností s majetkovou účastí státu je z dlouhodobého hlediska rovněž nízké. Podle dat, která pravidelně od jednotlivých ministerstev sbírá Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, je aktuálně na úrovni dozorčích rad a představenstev obchodních společností s majetkovou účastí státu zastoupeno pouze 16 % žen.

Tabulka-ČR a Gender_2022

Ženy v české společnosti stále čelí specifickým překážkám, které jim kariérní růst znesnadňují. Jde například o nedostupnost služeb péče o malé děti či očekávání ve vztahu k roli žen ve společnosti. Byť se smýšlení české veřejnosti v posledních letech mění, stále se od žen očekává, že zůstanou doma se svými dětmi tři a více let.

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády v lednu 2021 zveřejnil manuál k popisu politiky rozmanitosti ve výročních zprávách obchodních společností.

Více informací naleznete ve shrnutí zde.

Záznam z kulatého stolu je možné shlédnout zde.

ČR a Gender_2022

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »