Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Helena Válková: Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva je upozorněním, že v rovnosti žen a mužů máme co zlepšovat

Evropský výbor pro sociální práva rozhodl, že Česká republika porušila Evropskou sociální chartu. Důvodem je nepřijetí opatření k odstranění rozdílů ve mzdách žen a mužů a legislativy k podpoře vyššího zastoupení žen ve vedení soukromých společností. Výbor porušení shledal také u dalších 13 zemí, proti kterým nevládní organizace University Women of Europe podala kolektivní stížnost na nerespektování Evropské sociální charty.

Podle Výboru Česko nedostatečně řeší rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů – tzv. gender pay gap. Ženy v roce 2019 vydělávaly v průměru o 20 % méně než muži. Výbor také upozornil, že Česká republika stále nepřijala legislativní opatření k podpoře vyššího zastoupení žen ve vedení obchodních společností. Ve vedení největších obchodních společností je zastoupení žen jen 18,5 %, u státem (spolu)vlastněních firem je to jen 11 %.

Skutečnost, že ženy v roce 2020 vydělávají o pětinu méně než muži, považuji za velmi smutnou. Stejně tak jako to, že ve vedení obchodních společností zasedá jen necelých 19 % žen. Proto mě rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva nepřekvapuje a jsem ráda, že tímto způsobem Českou republiku upozornil. Ostatně na problémy a znevýhodnění, kterým české ženy stále čelí, od svého jmenování vládní zmocněnkyní pro lidská práva pravidelně upozorňuji i já. Myslím, že právě nyní je ten správný čas na změnu, kterou nabídne naše nová strategie rovnosti žen a mužů. Tu teď dokončujeme a na podzim ji předložím vládě,“ konstatovala v reakci na rozhodnutí výboru vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková.

Nerovné mzdy i absence žen ve vedoucích pozicích má řadu příčin. V Česku je stále nedostatečně zajištěna transparentnost v odměňování. Myslím, že lidé mají právo vědět, jaká je průměrná mzda na jejich pozici, a že zaměstnavatelé by je neměli nutit o své mzdě mlčet. Nerovné odměňování by také mnohem intenzivněji měly řešit inspektoráty práce. Existuje také řada způsobů, jak podpořit vyšší zastoupení žen ve vedení firem. V loňském roce nabyl účinnosti nominační zákon upravující proces nominací do státem vlastněných či spoluvlastněních společností. Do něj by bylo třeba doplnit ustanovení zavazující ministerstva k předkládání z hlediska zastoupení žen spravedlivějších nominací,“ dodává Helena Válková.

Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde, anotace rozhodnutí je ke stažení zde. Rozhodnutí proti jiným smluvním státům jsou dostupná na stránkách Výboru.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »