Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě jakožto důležitá metoda prosazování genderového mainstreamingu

Dne 18. července 2018 proběhl v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a související aktivity“ (dále jako „Projekt“) praktický workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“) pro pracovníky a pracovnice ministerstev.  

Usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 542 vzala Metodiku tehdejší vláda na vědomí a doporučila její využívání ve všech koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad na fyzické osoby. K používání Metodiky byl proto letos zorganizován první ze série workshopů. 

V první části workshopu byli jeho účastníci a účastnice seznámeni se základními východisky, teoretickými koncepty a termíny souvisejícími s prosazováním rovnosti žen a mužů a tzv. gender impact assessmentem, tedy samotným hodnocením dopadů na rovnost žen a mužů. Dále byl představen teoretický postup práce s Metodikou a výsledky analýzy uplatňování Metodiky, kterou v květnu tohoto roku zpracoval Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR. 

Druhá, praktická část workshopu byla zaměřena na práci s konkrétními materiály, které již byly v minulosti nebo teprve budou vládě ČR předloženy, a užití samotné Metodiky. Účastníci a účastnice byli rozděleni do skupin, v rámci nichž prováděli hodnocení materiálů různého druhu podle postupu představeného v Metodice. 

Plánuje se v cca dvou školeních tohoto typu ročně i nadále pokračovat až do konce roku 2020, kdy Projekt končí.  

Nejbližší školení proběhne 19. září 2018.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »