Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Jak lépe prosazovat rovnost na ministerstvech, i o tom mluvili rezortní koordinátorky a koordinátoři

První červnový den se uskutečnilo první letošní pracovní setkání s rezortními koordinátory a koordinátorkami rovnosti žen a mužů. Setkání svým úvodním slovem zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková. Zdůraznila důležitost připravované vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2021 – 2030 a podílu koordinátorů a koordinátorek na její implementaci.

Ti následně participovali na interaktivním workshopu, jehož cílem bylo identifikovat příklady dobré a špatné praxe naplňování stávající Strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014 – 2020 na úrovni jednotlivých ministerstev a navrhnout klíčové opěrné body pro efektivní naplňování strategie v nadcházejícím desetiletí. 

Závěry z workshopu budou využity pro formulaci doporučení k nastavení implementačního mechanismu nové strategie rovnosti na jednotlivých ministerstvech a také k revizi Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů. 

Na jednání byla dále představena statistická ročenka Zaostřeno na ženy a muže 2019, kterou vydal Úřad vlády ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), jehož zástupce Marek Řezanka se jednání taktéž účastnil. Odbor rovnosti žen a mužů společně se zástupcem ČSÚ vyzval koordinátorky a koordinátory, aby se podíleli na tvorbě příštího vydání ročenky a navrhli na základě specifických potřeb jednotlivých rezortů její rozšíření o nové relevantní datové výstupy.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »