Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Jednání Pracovní skupiny k porodnictví: přípravujeme novou Koncepci péče o matku a dítě

V pondělí 20. března 2023 se uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny k porodnictví v novém funkčním období a složení. Skupinu přišla na jednání osobně podpořit i Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, a náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Ústředním bodem programu byl plán přípravy Koncepce péče o matku a dítě. Skupina rovněž probírala novinky z Národního registru reprodukčního zdraví a téma nedostupnosti screeningových vyšetření v porodnici pro děti dříve propuštěné z péče v rámci tzv. ambulantního porodu. Na jednání byl také představen vyvíjený evaluační nástroj Evropské sítě porodních domů a center.

V úvodu jednání si pracovní skupina schválila revizi východisek činnosti pro nové funkční období, kde si dala za cíl mj. navrhnout změny, doporučení, prováděcí mechanismy a postupy tak, aby systém těhotenské, porodní a poporodní péče byl v souladu s mezinárodními lidskoprávními závazky ČR a doporučeními WHO. Mezi své procesní cíle rovněž zařadila monitorování naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a dalších relevantních dokumentů.         

Jedním z úkolů ze Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2023 je příprava ucelené Koncepce péče o matku a dítě. Koncepce měla podle strategie vzniknout nejpozději do konce roku 2021. Absence existence této koncepce brzdí i naplňování dalších opatření. Pracovní skupina spolu se zmocněnkyní usilují, aby k vytvoření této koncepce, kde bude role porodní asistentky v systému poskytované péče jasně zakotvena mezi ostatními poskytovateli primární zdravotní péče, došlo co nejdříve. Pracovní skupina se proto do příprav koncepce spolu s Odborem rovnosti žen a mužů aktivně zapojí. 

Skupina dále diskutovala vývoj týkající se úpravy parametrů a zveřejňování statistických dat z oblasti porodnictví. Jitka Jírová z ÚZIS ČR představila novinky z Národního registru reprodukčního zdraví, vč. přípravy reportů agregovaných dat ve strojově čitelném formátu, ke kterému bude dobudován i vizualizační nástroj. Dojde tím tak po šesti letech k naplnění části požadavků, jejichž důležitost pracovní skupina akcentovala již od svého vzniku (viz opakovaně podávaný Podnět k publikaci statistických dat z let 2016, 2018 a 2022). Krátce diskutovány byly i kroky navazující na doporučení vzešlá z Mezinárodního workshopu ke sběru dat nutných ke zlepšení poporodní péče, výživy kojenců a malých dětí, který Odbor rovnosti žen a mužů uspořádal v prosinci loňského roku. 

Členky a členové v závěru jednání probírali téma nedostupnosti screeningových vyšetření v porodnici pro děti dříve propuštěné z péče v rámci tzv. ambulantního porodu, popřípadě pro děti narozené ve vlastním sociálním prostředí. Na jednání byl rovněž představen vyvíjený evaluační nástroj Evropské sítě porodních domů a center.

Zmocněnkyně velice ocenila činnost pracovní skupiny, včetně toho, jak již v minulosti pracovní skupina přispívala k probíhajícím pozitivním změnám – od tlaku na kvalitnější sběr statistik z oblasti porodnictví, přes zrušení zákazu přítomnosti otců u porodu za nouzového stavu v roce 2020 po letošní ustavení Komise pro výživu kojenců a malých dětí na Ministerstvu zdravotnictví.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »