Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

K nové strategii rovnosti žen a mužů jsme o osm kulatých stolů blíž

Uplynulý měsíc vrcholila hlavní část konzultační fáze k návrhu nové strategie rovnosti žen a mužů na nacházející desetiletí (dále jen „Strategie 2021+“). Proběhla formou kulatých stolů ke každé z osmi strategických oblastí. Sešli se na nich desítky zástupců a zástupkyň státní správy, akademické sféry a dalších relevantních stakeholderů. Cílem diskuse bylo vypořádání připomínek, jež se k jednotlivým kapitolám sešly od února 2020.

Diskutovaný návrh osmi strategických oblastí byl výsledkem předchozí Nedílnou součástí návrhu byla i snaha o přesun příkladů dobré praxe ze zahraničí a doporučení mezinárodních organizací, jakými je například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská síť Equinet sdružující národní orgány a centra rovného zacházení či Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE).

Zatímco přípravná fáze těžila především z externí expertízy z akademického a občanského sektoru, konzultační fáze byla určena primárně jednotlivým rezortům.  Zástupci a zástupkyně státní správy tak měli možnost s garantkami a garanty přípravných expertních skupin společně diskutovat o návrhu vypořádání stovek připomínek, jež se k jednotlivým kapitolám sešly v rámci konzultační fáze započaté v únoru 2020, a reflektovat návrh Strategie 2021+ z pohledu aktuálních možností státní správy.

Kulaté stoly probíhaly v prostorách Hrzánského paláce a Strakovy akademie v níže uvedených náhradních termínech (původní plán na březen-duben zpřetrhala pandemie COVID-19). Pro velký zájem ze strany nejen dotčených rezortů, ale i občanské společnosti bylo možné se kulatých stolů zúčastnit i online formou.

  • Bezpečí a život bez násilí – 12. června (9:00 – 12:00)
  • Vzdělávání a věda – 16. června (9:00 – 13:00)
  • Trh práce – 17. června (9:00 – 12:00)
  • Vnější vztahy – 17. června (13:00 – 16:00)
  • Veřejný život, rozhodování – 19. června (9:00 – 12:00)
  • Společnost a média – 24. června (9:00 – 12:00)
  • Dostatečné kapacity – 25. června (14:00 – 17:00)
  • Zdraví – 30. června (9:00 – 12:15)

Cílem konzultační fáze bylo dosáhnout co nejvyšší míry konsenzu nad návrhem Strategie 2021+ ještě před jejím předložením do mezirezortního připomínkového řízení.

Odbor rovnosti žen a mužů nyní intenzivně pracuje na dokončení návrhu Strategie 2021+ a uzavření konzultační fáze. Upravený návrh Strategie 2021+ bude Radě vlády pro rovnost žen a mužů předložen na jednání, které proběhne v druhé polovině července. Po schválení z její strany bude následně předložen k poslední konzultaci v rámci standardního mezirezortního připomínkového řízení a rovněž Evropské komisi jako tvz. preverifikační podklad k plnění související základní podmínky pro programové období 2021-2027 a možnosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »