Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

K nové strategii rovnosti žen a mužů jsme o osm kulatých stolů blíž

Uplynulý měsíc vrcholila hlavní část konzultační fáze k návrhu nové strategie rovnosti žen a mužů na nacházející desetiletí (dále jen „Strategie 2021+“). Proběhla formou kulatých stolů ke každé z osmi strategických oblastí. Sešli se na nich desítky zástupců a zástupkyň státní správy, akademické sféry a dalších relevantních stakeholderů. Cílem diskuse bylo vypořádání připomínek, jež se k jednotlivým kapitolám sešly od února 2020.

Diskutovaný návrh osmi strategických oblastí byl výsledkem předchozí Nedílnou součástí návrhu byla i snaha o přesun příkladů dobré praxe ze zahraničí a doporučení mezinárodních organizací, jakými je například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská síť Equinet sdružující národní orgány a centra rovného zacházení či Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE).

Zatímco přípravná fáze těžila především z externí expertízy z akademického a občanského sektoru, konzultační fáze byla určena primárně jednotlivým rezortům.  Zástupci a zástupkyně státní správy tak měli možnost s garantkami a garanty přípravných expertních skupin společně diskutovat o návrhu vypořádání stovek připomínek, jež se k jednotlivým kapitolám sešly v rámci konzultační fáze započaté v únoru 2020, a reflektovat návrh Strategie 2021+ z pohledu aktuálních možností státní správy.

Kulaté stoly probíhaly v prostorách Hrzánského paláce a Strakovy akademie v níže uvedených náhradních termínech (původní plán na březen-duben zpřetrhala pandemie COVID-19). Pro velký zájem ze strany nejen dotčených rezortů, ale i občanské společnosti bylo možné se kulatých stolů zúčastnit i online formou.

  • Bezpečí a život bez násilí – 12. června (9:00 – 12:00)
  • Vzdělávání a věda – 16. června (9:00 – 13:00)
  • Trh práce – 17. června (9:00 – 12:00)
  • Vnější vztahy – 17. června (13:00 – 16:00)
  • Veřejný život, rozhodování – 19. června (9:00 – 12:00)
  • Společnost a média – 24. června (9:00 – 12:00)
  • Dostatečné kapacity – 25. června (14:00 – 17:00)
  • Zdraví – 30. června (9:00 – 12:15)

Cílem konzultační fáze bylo dosáhnout co nejvyšší míry konsenzu nad návrhem Strategie 2021+ ještě před jejím předložením do mezirezortního připomínkového řízení.

Odbor rovnosti žen a mužů nyní intenzivně pracuje na dokončení návrhu Strategie 2021+ a uzavření konzultační fáze. Upravený návrh Strategie 2021+ bude Radě vlády pro rovnost žen a mužů předložen na jednání, které proběhne v druhé polovině července. Po schválení z její strany bude následně předložen k poslední konzultaci v rámci standardního mezirezortního připomínkového řízení a rovněž Evropské komisi jako tvz. preverifikační podklad k plnění související základní podmínky pro programové období 2021-2027 a možnosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů.

Související

Související

Gender equality in the digital age: a task for Europe. Combating gender-based cyber-violence. CZ PRES conference

On 29th of November, the Department of Gender Equality of the Office of the Czech Government organised an international conference on gender-based cyber-violence, focusing mainly on sexist hate-speech and image-based sexual violence. The conference brought together representatives of academia, various European governments, GREVIO, the European Commission, the European Institute for Gender Equality, the private sector as well as the non-governmental organisations. With the goal to create a platform for sharing of best-practices, the conference was divided into three thematic sections: research, policy-making and prevention.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

Číst dále »