Rodina v trávě

Často slýcháme, že u nás v oblasti rovnosti žen a mužů není co řešit. Světové ekonomické fórum ovšem nedávno zveřejnilo index rovnosti žen a mužů ve 144 zemích světa. Česká republika v něm klesla až na 77. místo. Za deset let, během kterých tato zpráva vychází, stoupl index České republiky z 0,67 v roce 2006 na 0,69 v loňském roce. Z hlediska měřitelných dat patříme v genderové rovnosti až do druhé půlky pelotonu. Jak je to možné a co nás v této oblasti tolik sráží oproti jiným zemím?

Velice dobře jsme na tom, co se týče vzdělání. Z hlediska přístupu k vzdělání patříme mezi nejotevřenější země a v posledních letech u nás dokonce ženy předběhly muže v počtu vysokoškolských diplomů - podíl absolventek vysokých škol je k dnešku okolo 60 %.

Nejvíc nás naopak v podobných žebříčcích dlouhodobě sráží ekonomické nerovnosti mezi muži a ženami a také nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, ať už v byznysu, dozorčích radách či politických stranách a volených funkcích. Některé z lépe umístěných zemí kladou systematičtější důraz na větší zapojování žen do veřejného života, což se nám zatím stále ve srovnatelné míře nedaří.

Zásadní překážkou rovnosti žen a mužů je i takzvaný gender pay gap, tedy rozdíl v odměňování žen a mužů. Muži jsou u nás za stejnou práci placeni v průměru o 22 % lépe. Je tristní, že tato hodnota se za posledních 20 let takřka vůbec nezměnila. Nejvyšších hodnot tato propast dosahuje paradoxně mezi vysokoškolsky vzdělanými (až 30 %!). Dobrou zprávou je, že se postupně snižuje medián tohoto rozdílu.

Takzvaný gender mainstreaming je v tomto smyslu perspektiva, která se snaží odstranit výše zmíněné nerovnosti a podpořit rovné postavení mužů a žen. Genderové otázky se v jeho optice stávají kritériem při řešení politických, sociálních, hospodářských a organizačních problémů. Cílem gender mainstreamingu je zapojení rovných příležitostí do všech oblastí s cílem posílit demokracii a sociální spravedlnost. Jde vlastně o snahu zohlednit otázku rovnosti žen a mužů při plánování a hodnocení státních opatření. Jeho cílem je zapojit ženy ve větší míře do rozvoje a aktivně se zasloužit o to, aby se podařilo zvýšit jejich ekonomickou produktivitu a zlepšit jejich sociální status.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři