Komunální volby se blíží. Víme, kdo kandiduje a přinášíme přehled zastoupení žen mezi kandidujícími. Zmapovat všechny obecní kandidátky je nesmírně obtížné, proto zde nabízíme přehled poměru kandidujících žen a mužů ve statutárních městech v jednotlivých krajích. Žen je v zastupitelstvech stále málo, proto nás zajímají právě jejich kandidatury. Příští týden po volbách nabídneme reflexi poměru kandidující vs. zvolené. 

V letošních komunálních volbách kandiduje 144 086 mužů (67,16 %) a 72 052 žen (32,84 %). V posledních volbách před čtyřmi roky kandidovalo 32,69 % žen. Jejich zastoupení mezi kandidujícími se tedy od posledních voleb prakticky nezměnilo.

Následující mapa zobrazuje, jaké podíly žen nominovaly parlamentní strany ve statutárních městech v jednotlivých krajích – podle příslušných statutárních měst. Pokud je v kraji více statutárních měst, pracujeme s jejich průměrem. Graf pod mapou reaguje interaktivně na výběr kraje; pokud výběr není proveden, ukazuje celkový podíl nominovaných žen ve všech statutárních městech ČR. Údaje získané vlastními dopočty podle dat ČSÚ zahrnují ženy navržené jednotlivými parlamentními stranami na všech kandidátních listinách, tedy i v koaličních uskupeních. Nezahrnují neparlamentní strany.

 

Doplňující sloupcový graf níže zobrazuje rozdíly u všech stran za celou ČR: zastoupení žen na kandidátkách do všech zastupitelstev je u všech stran vyšší než zastoupení žen nominovaných ve statutárních městech. Strany jsou řazeny sestupně podle podílů žen, padesátiprocentní hranice naznačuje rezervy v rovném zastoupení žen a mužů na kandidátkách.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři