Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Konference Násilí je možné zastavit shrnula průběh i výsledky mezinárodního projektu Úřadu vlády pro prevenci násilí

Konferenci s názvem Násilí je možné zastavit: ohlédnutí za spoluprací v projektu na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí jsme uspořádali na závěr úspěšného mezinárodního projektuúterý 9. dubna 2024 v pražském ZenWorku. Před početným obecenstvem vystoupilo 14 řečnic a řečníků, které a kteří představili výsledky čtyřleté spolupráce a nastínili možnosti spolupráce budoucí. Debatovalo se také o genderově podmíněném násilí jako významném společenském problému.

Program konference

Konferenci zahájila svým vystoupením zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Poukázala na závažné osobní, společenské i ekonomické následky domácího a genderové podmíněného násilí a ocenila projekt Úřadu vlády za jeho velký praktický dopad.

„Přes tisíc proškolených osob, které přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího násilí. Více než 8 tisíc žáků a žákyň, kteří prošli našimi edukativními workshopy na školách. Tento projekt je ukázkovým příkladem praktického a pozitivního dopadu na posílení systému prevence domácího a sexualizovaného násilí,“ komentuje výsledky projektu zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková. Projekt také v roce 2022 získal první místo v kategorii Rovnost, diverzita a inkluze cen SDGs (Cílů udržitelného rozvoje).

Vládní zmocněnkyně seznámila publikum s konkrétními kroky, která ona sama, Rada vlády pro rovnost žen a mužů i vláda podnikají pro prevenci genderově podmíněného a domácího násilí.

Dalšími řečníky byli chargé d’affaires Norského království Per Øystein Vatne a ředitel norské nevládní organizace Altenativ til vold (ATV) Marius Råkil. Oba reprezentují důležitý mezinárodní rozměr projektu, který byl částečně financován Norskými fondy. ATV jako hlavní partner projektu významně přispěl k jeho úspěchu na mnoha úrovních – od druhého vydání publikace Násilí je možné zastavit, přes metodickou spolupráci na využití filmů Zuřivec a Všude dobře, doma nejlíp?, po školení lidí v terénu a odborné konzultace.

Následující blok shrnul spolupráci v rámci projektu, získané zkušenosti i dosažené výsledky. Jako první vystoupil ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Radan Šafařík a vyzdvihl specifika a úspěchy projektu, které tkví v možnosti přinést do Česka norskou podporu i expertízu, ale také v praktickém provádění projektových aktivit, kdy Úřad vlády přímo školí, organizuje workshopy a vydává knihy. Úspěchem projektu je i propojení více než 20 různých partnerů: úřadů, institucí i NNO.

Ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová a odborná garantka vzdělávání na školách Marcela Poláčková popsaly průběh a výsledky workshopů na školách, které se věnovaly sexualizovanému násilí, důležitosti komunikace a souhlasu v intimních vztazích, vyhledávání kvalitních zdrojů informací o sexualitě i problematizaci pornografie jako hlavního zdroje informací pro mladé lidi. Johanna Nejedlová poukázala na obrovskou poptávku po workshopech, kterou bohužel v rámci projektu ani dalších aktivit Konsentu není možné naplnit. Prezentovala také dopadovou analýzu, kterou si Konsent v souvislosti s workshopy nechal vypracovat. Výsledky ukazují, že workshopy posilují schopnost respektující diskuze, vyjádření vlastních názorů, ale i naslouchání druhým.

Kristýna Pešáková z organizace Spondea mluvila o školení úředníků a úřednic z veřejných institucí a pilotování příručky vytvořené Úřadem vlády pro samosprávy o tématu genderově podmíněného násilí a násilí v blízkých vztazích. Metodička Martina Petrovičová z policejního prezidia seznámila publikum s průběhem vzdělávání v policejních složkách. 

Právničky Marína Urbániková a Michaela Čejka Dvořáková se věnovaly on-line násilí, problematice on-line sexismu, nízkému zastoupení žen ve vedoucích pozicích v médiích i v mediálních obsazích a také nekonsenzuálnímu zveřejňování intimního obsahu.

Martina Gassenbauerová z ministerstva financí shrnula projekt z pohledu úřadů rozdělujících dotace a informovala o budoucích dotačních výzvách.

Následovalo promítání filmu Všude dobře, doma nejlíp?, jehož využití v prevenci domácího násilí, stejně jako využití filmu Zuřivec, okomentovala Barbora Jakobsen, klinická psycholožka ATV, s Lenkou Felcmanovou ze Society for all.

Poslední blok konference se věnoval možnostem další spolupráce a obecně debatě o násilí v blízkých vztazích a jeho prevenci. O těchto tématech debatovaly předsedkyně České ženské lobby Marta Smolíková, ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová, zástupkyně vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva Eva Petrová a ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »