Skip to content
Konference "Násilí je možné zastavit" Cover Foto

Konference
Násilí je možné zastavit

Registrace na konferenci jsou uzavřeny.

úterý 9. dubna 2024 | Praha – ZenWork, Perlová 5

Buďte s námi u zakončení projektu k prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a oslavte s námi spolupráci s našimi projektovými partnery.

P r o g r a m

11:00 – 11:20
Slavnostní zahájení

Klára Šimáčková Laurenčíková
zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva

Per Øystein Vatne
chargé d´affaires Norského velvyslanectví

Marius Råkil
ředitel norské neziskové organizace ATV

11:20 – 13:00
Čtyři roky s projektem


Kontext projektu
Radan Šafařík
ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR

Vzdělávání na školách
Marcela Poláčková
odborná garantka projektu na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a spoluatorka knihy Děti to chtěj vědět taky

Johanna Nejedlová
ředitelka organizace Konsent

Vzdělávání veřejných institucí
Martina Petrovičová, Policie ČR
Kristýna Pešáková, ředitelka organizace SPONDEA

Využívání filmu Zuřivec a Všude dobře, doma nejlíp
Barbora Jakobsen, Alternative to Violence
Lenka Felcmanová, předsedkyně organizace SOFA

Násilí je možné zastavit
Barbora Jakobsen, Alternative to Violence

Online násilí
Marína Urbániková, odborná asistentka na Fakultě sociálních studií a Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Michaela Čejka Dvořáková, advokátka, Rowan Legal

Náš projekt pohledem Ministerstva financí

13:00 – 13:30
Obědový coffee break

13:30 – 14:40
Promítání a diskuze k filmu Všude dobře, doma nejlíp

Barbora Jakobsen, Alternative to Violence
Lenka Felcmanová, předsedkyně organizace Society for All

Promítání filmu Všude dobře, doma nejlíp a následná diskuze k filmu. Jak s ním vhodně pracovat a pro koho je práce s filmem určená?

14:40 – 15:15
Možnosti další spolupráce

Johanna Nejedlová, ředitelka organizace Konsent

Marta Smolíková, předsedkyně České ženské lobby

Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR

Eva Petrová, zástupkyně vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

Jaké další obdobné projektové žádosti se chystají? Jak se spolupracuje s Norskými fondy oproti jiným projektům? Proč je téma prevence násilí důležité a je třeba na něm dále pracovat?

15:15 – 15:30
Slavnostní zakončení

První vydání publikace Násilí je možné zastavit je volně ke stažení zde.

Druhé vydání poprvé představíme až 23. 11. 2022, ale již nyní máte možnost přečíst si předmluvu od Václava Jiřičky zde.

Co vás čeká?
Představování výstupů projektu a s nimi související spolupráce s neziskovými organizacemi a veřejným sektorem. Promítání filmu Všude dobře, doma nejlíp a nastínění možností další spolupráce na obdobných projektech.

Pořádající:
Konferenci Násilí je možné zastavit: ohlédnutí za spoluprací v projektu na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí pořádá Odbor rovnosti žen a mužů pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Akce je realizována v rámci projektu Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí. Projekt je spolufinancovaný z Norských fondů | č. p.: LP-PDP8-001.