Skip to content
Konference "Násilí je možné zastavit" Cover Foto

Násilí je možné zastavit:

Psychologie násilí a terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích

Mezinárodní konference I Profesní workshopy I Křest druhého vydání a vernisáž

23. listopadu 2022 | Praha – Karlín, Pernerova 35

P r o g r a m

10:00 – 11:15
Klára Šimáčková Laurenčíková
zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva

Victor Conrad Rønneberg
velvyslanec Norského království v České republice

Knut Storberget: Umění uchopit šanci na změnu
ministr spravedlnosti Norského království (2005–’11)
(videopozdrav)

Marius Råkil: Domácí násilí není soukromý problém.
Alternative to Violence

Bet Orten: Zobrazení násilí ve fotografii.
Autorka fotografií v druhém, rozšířeném vydání publikace

11:15 – 11:35
přestávka na kávu

11:35 – 12:30
Per Isdal: Povaha a logika násilí.
Alternative to Violence

Ingunn Rangul Askeland: Terapie pro osoby, které se dopouští násilí v blízkých vztazích.
Alternative to Violence

12:30 – 13:30
přestávka na oběd

13:30 – 15:00

Barbora Jakobsen a Marianne Skogstad Eriksen: Síla slov. Model pro práci s rodinami zasaženými násilím.
Alternative to Violence

Henning Mohaupt: Jak vnímají muži, kteří docházejí na terapii kvůli partnerskému násilí, rodičovský vztah se svým malým dítětem?
Alternative to Violence

Václav Jiřička: Nazývat věci pravými jmény.
Generální ředitelství Vězeňské služby 

Networking s vystupujícími a podepisování publikace

15:00 – 15:30
přestávka na kávu

Workshopy

  • 15:30 17:00 Per Isdal: Skupinová terapie s dospělými, kteří se dopouštějí násilí.
  • 15:30 16:15 Ingunn Rangul Askeland: Kdo jsou muži, kteří se dopouštějí násilí na partnerce.
  • 15:30 16:15 Barbora Jakobsen, Bet Orten a další: Zviditelnění neviděného: Jak přitáhnout pozornost na těžké téma, které se dotýká každého z nás a které radši nechceme vidět.
  • 16:2017:00 Henning Mohaupt: Dobrá spolupráce jako prevence vražd v intimních partnerských vztazích
  • 16:20 – 17:00 Markéta Hrdličková: Terapie s dětmi a dospělými, kteří byli vystaveni násilí.

19:00 – 21:00 KŘEST A VERNISÁŽ
Bet Orten, autorka fotografií,
Jana Kotalíková (vedoucí Úřadu vlády ČR), 

Klára Šimáčková Laurenčíková (zmocněnkyně vlády pro lidská práva), 

Barbora Jakobsen, Marius Råkil,
a další

Večerní křest a vernisáž jsou vyhrazeny pro uzavřenou společnost na zvláštní pozvání.

Organizátoři si vyhrazují právo upravit časový harmonogram.

První vydání publikace Násilí je možné zastavit je volně ke stažení zde.

Druhé vydání poprvé představíme až 23. 11. 2022, ale již nyní máte možnost přečíst si předmluvu od Václava Jiřičky zde.

„Ta nejlepší investice, kterou můžeme udělat pro naše děti, je investovat do práce na zastavení násilí v blízkých vztazích.“

Knut Storberget – ministr spravedlnosti Norského království (2005-'11)

"Domácí násilí není soukromý problém. Jakým způsobem na zastavení násilí pracujeme, zrcadlí kvalitu naší společnosti."

Klára Laurenčíková Šimáčková – zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva
Per Isdal Per Isdal je klinický psycholog a přední odborník na násilí v blízkých vztazích. Spolu s kolegy založil v Oslu v roce 1987 ATV a prvních dvacet let organizaci vedl. Dnes pracuje jako zástupce ředitele, psychoterapeut a supervizor. I díky němu se v Norsku násilí stalo tématem ve zdravotnictví a obecně ve společnosti a na jeho definici násilí, která je v publikaci uvedena, odkazují odborné články i politické dokumenty. Isdal vydal několik odborných publikací o násilí a přednáší po celé Evropě. V roce 2011 byl v Norsku zvolen Psychologem roku a v roce 2017 mu byl za své dlouholeté zásluhy udělen titul rytíře.
Marius RakilMarius Råkil je klinický psycholog, ředitel ATV a jeden z předních světových odborníků na násilí v blízkých vztazích. S tématem násilí pracuje již přes třicet let. Spolu se svými kolegy a kolegyněmi vyvinul terapeutický model ATV pro muže, kteří se dopouštějí násilí na partnerce. Je autorem odborné publikace o mužích, kteří se dopouštějí násilí a mnoha článků a kapitol o násilí v blízkých vztazích v odborné literatuře a také v této publikaci. Provádí školení a supervize v Norsku a zahraničí. Spolu s Barborou Jakobsen realizoval semináře pro české odborníky a odbornice a kurzy pro školitele a školitelky k využití filmu Zuřivec.
Ingunn Rangul AskelandIngunn Rangul Askeland je klinická psycholožka a přední světová odbornice na problematiku násilí v blízkých vztazích. Spolu s Bente Lømo vede odborné oddělení v ATV. Její výzkum se zaměřuje na muže, kteří docházejí na terapii kvůli násilí na partnerce, a na výsledky terapie (outcome study). Získala doktorát na Univerzitě v Oslu, kde se věnovala tématu práce ATV s muži dopouštějícími se násilí v blízkých vztazích. Publikuje a přednáší v Norsku i v zahraničí.
Václav JiřičkaVáclav Jiřička vystudoval klinickou a forenzní psychologii na německé Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Pracoval jako psycholog ve Vazební věznici Liberec, kde byl též garantem specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti. Od roku 2008 je hlavním psychologem Vězeňské služby ČR. Kromě psychologických služeb se věnuje i rozvoji terapeutických programů. Vzdělával vězeňské odborníky a odbornice v Iráku, pro Radu Evropy přednášel v zemích západní Evropy, Balkánu a Zakavkazska. Je soudním znalcem.

Barbora Jakobsen je klinická psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2008 působí profesně v Norsku. Pracovala na psychiatrické poliklinice a klinice adiktologie. Specializuje na násilí v blízkých vztazích a od roku 2011 vede centrum ATV v Tromsø. Působí jako psychoterapeutka, provádí školení a supervize a v ATV zodpovídala za spolupráci na projektu s českou stranou. V publikaci je spoluautorkou kapitoly Síla slov.

Marianne Skogstad EriksenMarianne Skogstad Eriksen je klinická psycholožka. Zaměřuje se na psychologii rodiny. Dlouholeté zkušenosti z práce s násilím v blízkých vztazích získávala v rodinné poradně v Tromsø, na policii a v Alternativě násilí v Tromsø. Od ukončení vzdělání v roce 2012 klinicky pracuje s dospělými dopouštějícími se násilí i s dětmi a dospělými, kteří jsou násilí vystaveni.

Henning MohauptHenning Mohaupt je klinický psycholog a výzkumník v ATV Stavanger.  Ve své výzkumné práci se zabývá muži, kteří se dopouštějí násilí a absolvují terapii, a jejich vnímáním vztahu s jejich dětmi. Tomuto tématu věnoval i svou dizertační práci, kterou obhájil v roce 2020 na Univerzitě v Oslu. Publikoval řadu článků o mužích a rodičovství v rizikových rodinách. V letech 2018–2020 byl členem vládní komise, která se zabývala vraždami v partnerských vztazích a otázkou, jak mohou pomáhající subjekty přispět k prevenci závažného násilí a vražd v blízkých vztazích. Tato komise byla první svého druhu v Norsku.

Bet Orten je uznávaná česká fotografka, která se podílela na publikaci svou kreativní tvorbou, a její autorské fotografie tak doplňují a ilustrují témata a jednotlivé kapitoly. Vystudovaná módní fotografka na University of the Arts London. Společně s manželem sochařem Matějem Hájkem vedou kreativní studio S K U L L. V roce 2012 získala prestižní cenu Czech Grand Design.

Úryvek z publikace je možné stáhnout zde.

Akce je realizována v rámci projektu Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí. Projekt je spolufinancovaný z Norských fondů | č. p.: LP-PDP8-001.