Skip to content
Konference "Násilí je možné zastavit" Cover Foto

Násilí je možné zastavit:
Psychologie násilí a terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí

Mezinárodní konference I Křest druhého, rozšířeného vydání I Vernisáž

23. listopadu 2022 | Praha

P r o g r a m

10:00 – 17:00 Mezinárodní konference

Klára Šimáčková Laurenčíková
zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Knut Storberget
ministr spravedlnosti Norského království (2005–’11)

Marius Råkil: Domácí násilí není soukromý problém. Alternative to Violence

Per Isdal: Povaha a logika násilí. Alternative to Violence

Ingunn Rangul Askeland: Terapie pro osoby, které se dopouští násilí v blízkých vztazích. Alternative to Violence

Václav Jiřička: Nazývat věci pravými jmény. Generální ředitelství Vězeňské služby

Barbora Jakobsen a Marianne Skogstad Eriksen: Síla slov. Model pro práci s rodinami zasaženými násilím. Alternative to Violence

Henning Mohaupt: Jak vnímají muži, kteří docházejí na terapii kvůli partnerskému násilí, rodičovský vztah se svým malým dítětem? Alternative to Violence

Bet Orten: Zobrazení násilí ve fotografii. Autorka fotografií v druhém, rozšířeném vydání publikace

Profesní workshopy

  1. Workshop Markéta Hrdličková: Terapie s dětmi, které byly vystaveny násilí.
  2. Workshop Šárka Dršková: Zkušenosti s využitím filmu Zuřivec v Česku
  3. Workshop Per Isdal: Skupinová terapie s dospělými, kteří se dopouštějí násilí.
  4. Workshop Henning Mohaupt: Dobrá spolupráce jako prevence vražd v intimních partnerských vztazích

19:00 – 21:00 KŘEST A VERNISÁŽ
Bet Orten, autorka fotografií
Barbora Jakobsen, Marius Råkil,
Klára Šimáčková Laurenčíková

Večerní křest a vernisáž jsou vyhrazeny pro uzavřenou společnost na zvláštní pozvání.

Detailní program a místo konání budou doplněny. Rodiče s dětmi jsou vítáni.

„Ta nejlepší investice, kterou můžeme udělat pro naše děti, je investovat do práce na zastavení násilí v blízkých vztazích.“

Knut Storberget – ministr spravedlnosti Norského království (2005-'11)

"Domácí násilí není soukromý problém. Jakým způsobem na zastavení násilí pracujeme, zrcadlí kvalitu naší společnosti."

Klára Laurenčíková Šimáčková – zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva
Per Isdal Per Isdal je klinický psycholog a přední odborník na násilí v blízkých vztazích. Spolu s kolegy založil v Oslu v roce 1987 ATV a prvních dvacet let organizaci vedl. Dnes pracuje jako zástupce ředitele, psychoterapeut a supervizor. I díky němu se v Norsku násilí stalo tématem ve zdravotnictví a obecně ve společnosti a na jeho definici násilí, která je v publikaci uvedena, odkazují odborné články i politické dokumenty. Isdal vydal několik odborných publikací o násilí a přednáší po celé Evropě. V roce 2011 byl v Norsku zvolen Psychologem roku a v roce 2017 mu byl za své dlouholeté zásluhy udělen titul rytíře.
Marius RakilMarius Råkil je klinický psycholog, ředitel ATV a jeden z předních světových odborníků na násilí v blízkých vztazích. S tématem násilí pracuje již přes třicet let. Spolu se svými kolegy a kolegyněmi vyvinul terapeutický model ATV pro muže, kteří se dopouštějí násilí na partnerce. Je autorem odborné publikace o mužích, kteří se dopouštějí násilí a mnoha článků a kapitol o násilí v blízkých vztazích v odborné literatuře a také v této publikaci. Provádí školení a supervize v Norsku a zahraničí. Spolu s Barborou Jakobsen realizoval semináře pro české odborníky a odbornice a kurzy pro školitele a školitelky k využití filmu Zuřivec.
Ingunn Rangul AskelandIngunn Rangul Askeland je klinická psycholožka a přední světová odbornice na problematiku násilí v blízkých vztazích. Spolu s Bente Lømo vede odborné oddělení v ATV. Její výzkum se zaměřuje na muže, kteří docházejí na terapii kvůli násilí na partnerce, a na výsledky terapie (outcome study). Získala doktorát na Univerzitě v Oslu, kde se věnovala tématu práce ATV s muži dopouštějícími se násilí v blízkých vztazích. Publikuje a přednáší v Norsku i v zahraničí.
Václav JiřičkaVáclav Jiřička vystudoval klinickou a forenzní psychologii na německé Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Pracoval jako psycholog ve Vazební věznici Liberec, kde byl též garantem specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti. Od roku 2008 je hlavním psychologem Vězeňské služby ČR. Kromě psychologických služeb se věnuje i rozvoji terapeutických programů. Vzdělával vězeňské odborníky a odbornice v Iráku, pro Radu Evropy přednášel v zemích západní Evropy, Balkánu a Zakavkazska. Je soudním znalcem.
Barbora JakobsenBarbora Jakobsen je klinická psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2008 působí profesně v Norsku. Pracovala na psychiatrické poliklinice a klinice adiktologie. Specializuje na násilí v blízkých vztazích a od roku 2011 vede centrum ATV v Tromsø. Působí jako psychoterapeutka, provádí školení a supervize a v ATV zodpovídala za spolupráci na projektu s českou stranou. V publikaci je spoluautorkou kapitoly Síla slov.
Marianne Skogstad EriksenMarianne Skogstad Eriksen je klinická psycholožka. Zaměřuje se na psychologii rodiny. Dlouholeté zkušenosti z práce s násilím v blízkých vztazích získávala v rodinné poradně v Tromsø, na policii a v Alternativě násilí v Tromsø. Od ukončení vzdělání v roce 2012 klinicky pracuje s dospělými dopouštějícími se násilí i s dětmi a dospělými, kteří jsou násilí vystaveni.

Henning MohauptHenning Mohaupt je klinický psycholog a výzkumník v ATV Stavanger.  Ve své výzkumné práci se zabývá muži, kteří se dopouštějí násilí a absolvují terapii, a jejich vnímáním vztahu s jejich dětmi. Tomuto tématu věnoval i svou dizertační práci, kterou obhájil v roce 2020 na Univerzitě v Oslu. Publikoval řadu článků o mužích a rodičovství v rizikových rodinách. V letech 2018–2020 byl členem vládní komise, která se zabývala vraždami v partnerských vztazích a otázkou, jak mohou pomáhající subjekty přispět k prevenci závažného násilí a vražd v blízkých vztazích. Tato komise byla první svého druhu v Norsku.

Bet Orten je uznávaná česká fotografka, která se podílela na publikaci svou kreativní tvorbou, a její autorské fotografie tak doplňují a ilustrují témata a jednotlivé kapitoly. Vystudovaná módní fotografka na University of the Arts London. Společně s manželem sochařem Matějem Hájkem vedou kreativní studio S K U L L. V roce 2012 získala prestižní cenu Czech Grand Design.

Akce je realizována v rámci projektu Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí. Projekt je spolufinancovaný z Norských fondů | č. p.: LP-PDP8-001.