Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Konference: „Násilí na ženách a pandemie covid-19“

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková

Vás srdečně zvou na mezinárodní odbornou konferenci

Násilí na ženách a pandemie covid-19

ONLINE, 25. listopadu 2020

Záštitu nad konferencí převzaly vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská.

Záznam panelů konference bude uložen na YouTube kanálu To je rovnost! ÚV ČR a na FB stránce To je rovnost.

Celý program konference je ke stažení zde.

Zajištění pomoci obětem patří k prioritám stávajícího Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Oběti domácího a sexuálního násilí však během pandemie covid-19 čelí ještě většímu ohrožení než v minulosti. Kvůli preventivním opatřením je pro ně složitější vyhledat pomoc a svou situaci řešit. V řadě rodin také roste napětí a může docházet k eskalaci konfliktů. Zvýšení ochrany obětí domácího a sexuální násilí je tedy nyní o to naléhavějším problémem.
Konference se pokusí odpovědět následující otázky:

– Jak se projevila pandemie covid-19 na násilí na ženách?
– Je český systém pomoci obětem efektivní i během „lockdownu“ a dalších omezení běžného života?
– Jaká opatření na pomoc obětem násilí byla během pandemie přijata v ČR a jaká v zahraničí?
– Jaké jsou zkušenosti organizací poskytujících pomoc obětem?
– A jak může stát zajistit, aby každá oběť násilí dosáhla na adekvátní pomoc i během pandemie covid-19?

Úvodní slovo konference

Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Miluše Horská, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR

Pavel Krákora, náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování

V panelu vystoupí:

Petra Kalenská
Úřad vlády ČR

Martina Vojtíšková
Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Blanka Nyklová a Dana Moree 
Sociologický ústav Akademie věd ČR, Univerzita Karlova

Lucie Hrdá
Advokátka 

Moderace se ujme Petra Pichaničová, Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.

V panelu vystoupí:

Jitka Poláková
Místopředsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

Radan Šafařík
Úřad vlády ČR

Kateřina Bělohlávková
Ministerstvo vnitra ČR

Jan Vrbický
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Petra Vitoušová
Bílý kruh bezpečí

Branislava Marvánová Vargová
Rosa – centrum pro ženy

Moderace se ujme Daniel Bartoň, advokát.

V panelu vystoupí:

Irena Moozová
Evropská komise 

Oľga Pietruchová
Koordinačně-metodické centrum pro prevenci násilí na ženách (Slovensko)

Johanes Evers Gester
Ministerstvo zaměstnanosti (Švédsko)

Catríona Graham
Evropská ženská lobby

Moderace se ujme Kristýna Kabzanová, Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.

Hlavním jazykem konference je čeština, příspěvky zahraničních vystupujících budou v anglickém jazyce a záznam z konference je uložen na YouTube kanálu To je rovnost! ÚV ČR.

Související

Související

1. cenu SDG 2022 vyhrál projekt Úřadu vlády ČR na zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí

Ve čtvrtek 13. října se v Národním muzeu uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 6. ročníku Cen SDGs o nejlepší udržitelné projekty roku 2022. Asociace společenské odpovědnosti v nich ocenila nejlepší projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v České republice. Projekt Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí Úřadu vlády ČR, který spolufinancují Norské fondy, vyhrál první cenu SDG 2022 v kategorii Diverzita, rovnost a inkluze.

Číst dále »