Mezinárodní konferenci Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. Při ní byl mimo jiné představen nový projekt k prevenci domácího a sexuálního násilí financovaný z Norských fondů.

Konference proběhla v on-line formátu, živě ji sledovalo téměř 300 odborníků a odbornic pracujících v oblasti domácího a sexuálního násilí.

Součástí konference byla i diskuse s novináři a novinářkami, na které vystoupili zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Radan Šafařík, ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová a ředitel Základní školy Konečná v Karlových Varech Petr Kordík.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí ročně evidují přes 2000 případů domácího násilí v rodinách s dětmi. Toto číslo představuje jen zlomek skutečného problému, neboť naprostá většina případů domácího násilí probíhá skrytě. Děti vyrůstající v rodinách s výskytem domácího násilí si s sebou důsledky nesou celý život. Velmi aktuálním problémem je také sexuální násilí u mladistvých a násilí v kyberprostoru,“ uvedla mimo jiné zmocněnkyně vlády pro lidská práva s tím, že těmto tématům je důležité se věnovat i v době pandemie onemocnění covid-19.

Samotná konference byla rozdělena byla do třech bloků: Domácí násilí a včasná identifikace dítěte ohroženého násilím v rodině; Otevřeně o intimitě, sexu a lásce: Prevence sexuálního násilí u dětí a mladistvých; Prevence sexuálního a genderově podmíněného násilí v kyberprostoru.

Zkušenosti z Česka i zahraničí

Při nich vystoupilo celkem 14 hostek a hostů z neziskového a akademického sektoru s dlouholetou praxí v oblasti prevence domácího a sexuálního násilí a násilí v kyberprostoru. Součástí každého bloku byla i dobrá praxe v zahraničí. V nich vystoupilo 7 zahraničních hostek a hostů z Norska, Rakouska a Slovenska.

Cílem konference bylo zlepšení schopnosti především pedagogických pracovníků a pracovnic pracovat s tématem domácího a sexuálního řešení“ řekla jedna z koordinátorek projektu Andrea Kyselá.  

Počet sledujících stále roste

V živém vysílání ji na facebookové stránce To je rovnost sledovalo téměř 300 lidí, mnozí z nich v průběhu přispěli k diskusi. Také na YouTube kanále To je rovnost! ÚV ČR měla stovky zhlédnutí a jejich počet každým dnem narůstá.

Nový projekt

Na konferenci byl představen projekt Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, který se na toto téma zaměřuje. Je spolufinancovaný z Norských fondů probíhá ve dvou základních liniích.

V rámci té první zahajuje Úřad vlády realizaci workshopů pro žáky a žákyně základních a středních škol k prevenci sexuálního násilí. Část workshopů se zaměřuje také na prevenci kybernásilí. Na nich Úřad vlády spolupracuje s organizací Konsent, která má s prevencí sexuálního násilí bohaté zkušenosti.

Po workshopech v prevenci sexuálního násilí a kybernásilí je obrovská poptávka. Tato témata společností opravdu rezonují, zvlášť v době pandemie. Jsme velmi rádi, že školy jsou takto aktivní. Prezenčních workshopů se dočkáme možná až na jaře, ale úspěšně jsme jich už několik odpilotovali v online prostředí a jen do konce kalendářního roku nás čekají desítky dalších,“ uvedla koordinátorka workshopů Lucie Ingrová.

Druhou linii projektu představuje šíření animovaného filmu Zuřivec. Ten slouží k práci s dětmi, které vyrůstají v rodinách s výskytem domácího násilí. Jedná se o mezinárodně oceňovaný, původně norský, film, který citlivým způsobem ukazuje dětem, že domácí násilí není jejich chyba a že se nemají bát se svými zážitky svěřit. Film se využívá také při terapeutické práci s osobami, které se domácího násilí dopouštějí. Ukazuje jim, jakým způsobem jejich násilné chování vnímají jejich děti.

Všechna vystoupení si můžete pustit na youtube kanálu To je rovnost

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři