Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Konference představila nový projekt k prevenci domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

2. listopadu 2020 Mezinárodní konferenci Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. Při ní byl mimo jiné představen nový projekt k prevenci domácího a sexuálního násilí financovaný z Norských fondů.

Konference proběhla v on-line formátu, živě ji sledovalo téměř 300 odborníků a odbornic pracujících v oblasti domácího a sexuálního násilí.

Součástí konference byla i diskuse s novináři a novinářkami, na které vystoupili zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Radan Šafařík, ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová a ředitel Základní školy Konečná v Karlových Varech Petr Kordík.

„Orgány sociálně-právní ochrany dětí ročně evidují přes 2000 případů domácího násilí v rodinách s dětmi. Toto číslo představuje jen zlomek skutečného problému, neboť naprostá většina případů domácího násilí probíhá skrytě. Děti vyrůstající v rodinách s výskytem domácího násilí si s sebou důsledky nesou celý život. Velmi aktuálním problémem je také sexuální násilí u mladistvých a násilí v kyberprostoru,“ uvedla mimo jiné zmocněnkyně vlády pro lidská práva s tím, že těmto tématům je důležité se věnovat i v době pandemie onemocnění covid-19.

Samotná konference byla rozdělena byla do třech bloků: Domácí násilí a včasná identifikace dítěte ohroženého násilím v rodině; Otevřeně o intimitě, sexu a lásce: Prevence sexuálního násilí u dětí a mladistvých; Prevence sexuálního a genderově podmíněného násilí v kyberprostoru.

Zkušenosti z Česka i zahraničí

Při nich vystoupilo celkem 14 hostek a hostů z neziskového a akademického sektoru s dlouholetou praxí v oblasti prevence domácího a sexuálního násilí a násilí v kyberprostoru. Součástí každého bloku byla i dobrá praxe v zahraničí. V nich vystoupilo 7 zahraničních hostek a hostů z Norska, Rakouska a Slovenska.

„Cílem konference bylo zlepšení schopnosti především pedagogických pracovníků a pracovnic pracovat s tématem domácího a sexuálního řešení."

Andrea Kyselá, jedna z koordinátorek projektu

Počet sledujících stále roste

V živém vysílání ji na facebookové stránce To je rovnost sledovalo téměř 300 lidí, mnozí z nich v průběhu přispěli k diskusi. Také na YouTube kanále To je rovnost! ÚV ČR měla stovky zhlédnutí a jejich počet každým dnem narůstá.

Nový projekt

Na konferenci byl představen projekt Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, který se na toto téma zaměřuje. Je spolufinancovaný z Norských fondů probíhá ve dvou základních liniích.

V rámci té první zahajuje Úřad vlády realizaci workshopů pro žáky a žákyně základních a středních škol k prevenci sexuálního násilí. Část workshopů se zaměřuje také na prevenci kybernásilí. Na nich Úřad vlády spolupracuje s organizací Konsent, která má s prevencí sexuálního násilí bohaté zkušenosti.

„Po workshopech v prevenci sexuálního násilí a kybernásilí je obrovská poptávka. Tato témata společností opravdu rezonují, zvlášť v době pandemie. Jsme velmi rádi, že školy jsou takto aktivní. Prezenčních workshopů se dočkáme možná až na jaře, ale úspěšně jsme jich už několik odpilotovali v online prostředí a jen do konce kalendářního roku nás čekají desítky dalších.“

Lucie Ingrová, koordinátorka workshopů

Druhou linii projektu představuje šíření animovaného filmu Zuřivec. Ten slouží k práci s dětmi, které vyrůstají v rodinách s výskytem domácího násilí. Jedná se o mezinárodně oceňovaný, původně norský, film, který citlivým způsobem ukazuje dětem, že domácí násilí není jejich chyba a že se nemají bát se svými zážitky svěřit. Film se využívá také při terapeutické práci s osobami, které se domácího násilí dopouštějí. Ukazuje jim, jakým způsobem jejich násilné chování vnímají jejich děti.

Související

Související

„Násilí je možné zastavit.“ Končí mezinárodní projekt Úřadu vlády pro prevenci domácího a sexualizovaného násilí. A co bude dál?

Končí úspěšný mezinárodní projekt Úřadu vlády zaměřený na prevenci domácího a sexualizovaného násilí. Závěrečná konference nazvaná Násilí je možné zastavit dnes představila výsledky čtyřleté spolupráce, mezi něž patří třeba proškolení stovek policistů a policistek i dalších profesí pomáhajících obětem a tisíců studujících v prevenci domácího a sexualizovaného násilí. Projekt v roce 2022 získal první místo v kategorii Rovnost, diverzita a inkluze cen SDGs (Cílů udržitelného rozvoje). Vedoucí silou projektu byl Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, partnersky se podílela norská organizace Alternativa k násilí a české nevládní organizace.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů podpořila nový zákon o domácím násilí i Chartu proti domácímu násilí

Rada vlády pro rovnost žen a mužů se na svém prvním letošním zasedání věnovala hlavně problematice domácího násilí. Rada například Vládě ČR doporučila rychlé schválení aktuálního návrhu zákona o domácím násilí. Ten jednotně definuje domácí násilí, posiluje práva obětí, prodlužuje délku vykázání ze společného obydlí a zavádí povinnost policie zabavit vykazované osobě zbraň. Rada také podpořila Chartu proti domácímu násilí, která je společnou iniciativou zaměstnavatelů a organizací pomáhajících obětem domácího násilí.

Číst dále »