Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Manuál „15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran a hnutí“

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Fórem 50 % aktualizoval manuál „15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran a hnutí“.  Cílem manuálu je poskytnout českým stranám a hnutím napříč politickým spektrem konkrétní doporučení a osvědčené nástroje, jak podpořit větší zapojení žen do politiky.

Manuál obsahuje mimo jiné přehled o zastoupení žen v české politice, důvody, proč je vhodné podporovat vyšší účast žen v politice a jak podporovat zájem žen a dívek o politiku včetně cíleného náboru nebo příklady dobré praxe podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice v členských státech Rady Evropy.

Zastoupení žen ve volených politických funkcích v České republice je dlouhodobě pod evropským i světovým průměrem. Průměrné zastoupení žen v dolních komorách parlamentu v členských státech Rady Evropy bylo v roce 2021 31 %. V České republice je to aktuálně 26 %. Situace se nelepší a s výjimkou nejnižší úrovně rozhodování se vývoj neubírá lineárně. Zastoupení žen v nejvyšších rozhodovacích pozicích se tedy volby od voleb nahodile mění na základě toho, které strany či hnutí získají mandát, kolik nominovaly žen na volitelná místa a jak často a jakým způsobem v daných volbách využijí voličky a voliči preferenční hlasy.

České i zahraniční studie ukazují, že politické strany a hnutí jsou pro řešení nevyváženého zastoupení mužů a žen v politice klíčové – a to jak uvnitř nich samotných, tak ve volených rozhodovacích orgánech. Přestože rozhodně nechceme říci, že by politické strany a hnutí či jejich vedení záměrně ženám bránily v tom, aby se v politice angažovaly a uspěly, mohou politické strany a hnutí sehrát zásadní roli a přispět k vyšší politické participaci žen prostřednictvím různorodých opatření. Klíčové je vnitřní fungování strany/hnutí včetně formálních i neformálních pravidel a procedur v rámci strany/hnutí. Ukazuje se, že politickým stranám a hnutím, jejichž struktury jsou v tomto ohledu institucionalizované, se lépe daří prosazovat větší zapojení žen do politiky.

Aktualizace Manuálu bezprostředně souvisí s plněním úkolu daném usnesením vlády ČR ze dne 8. března 2021 č. 269, kterým byla přijata Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Cílem Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 je formulovat rámec pro opatření státní správy, který přispěje k dosažení rovnosti žen a mužů v ČR. Obsahuje i strategický cíl zaměřený na zvýšení zastoupení žen v oblasti politiky. Ten zahrnuje specifické cíle směřující ke zvýšení povědomí osob v aktuálních rozhodovacích pozicích zaměřené na tzv. měkká opatření související s metodickou podporou a realizací osvětových aktivit či seminářů pro dotčené subjekty. Zároveň však obsahuje i opatření týkající se návrhu variantních řešení legislativních opatření k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice.

Manuál je k dispozici ke stažení zde

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »