Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Měl by vzniknout Výbor pro zdraví žen a mužů, říká Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

Genderové statistiky zabývající se faktory ovlivňujícími zdraví a přímými zdravotními aspekty ukazují značné rozdíly mezi muži a ženami, na které je potřeba adekvátně reagovat. A to např. zacílenou prevencí, konkrétní péčí či výzkumem, legislativou a politickými strategiemi. I tohle bylo tématem jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (Výbor) dne 19. září 2018.

Na jednání Výboru byl představen a následně schválen podnět ke vzniku Výboru pro zdraví žen a mužů. O podnětu se na jednání Výboru diskutovalo také se zástupkyní Ministerstva zdravotnictví. Dalším krokem bude představení tohoto podnětu Radě vlády pro rovnost žen a mužů, která se sejde dne 22. října 2018.

Dále v rámci programu jednání Výboru proběhla se zástupci Ministerstva vnitra diskuse o podpoře rovnosti žen a mužů v rámci zákona o úřednících územních samosprávných celků. K tomuto tématu jsou plánována další osobní jednání.

V návaznosti na schválení Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů byl poskytnut prostor pro sdílení zkušeností s prosazováním tohoto Standardu na jednotlivých rezortech.

Na jednání Výboru byla také představena Analýza uplatňování Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR a byly poskytnuty informace o dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nevládních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů a o přípravě navazující strategie rovnosti žen a mužů po roce 2020.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »