Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Mimořádné jednání Pracovní skupiny k porodnictví o zrušení zákazu přítomnosti otce u porodu

Pracovní skupina k porodnictví včera ukončila mimořádné jednání a hlasování per rollam o Podnětu k mimořádné situaci v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19. V návaznosti na toto jednání se zmocněnkyně vlády pro lidská práva obrátila na ministra zdravotnictví se žádostí o revizi plošného zákazu přítomnosti otců u porodu.

Pracovní skupina k porodnictví včera ukončila mimořádné jednání a hlasování per rollam o Podnětu k mimořádné situaci v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19. V návaznosti na toto jednání se zmocněnkyně vlády pro lidská práva obrátila na ministra zdravotnictví se žádostí o revizi plošného zákazu přítomnosti otců u porodu.

Při hlasování většina členstva vyjádřila pro podporu Podnětu (18 z 25), a tedy doporučila přehodnotit aktualizaci výše uvedeného mimořádného opatření. Pět členů a členek se od Podnětu distancovalo, dva se hlasování zdrželi. Jelikož nebylo dosaženo konsenzu, podnět nebyl formálně schválen, a tudíž nebude dále předložen Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva – mj. v reakci na tento Podnět a jeho odůvodnění – se nicméně již v pondělí 23. března 2020 obrátila přímo na ministra zdravotnictví se žádostí o revizi tohoto opatření, resp. s žádostí o to, aby zákaz přítomnosti otců u porodu podrobil tzv. testu proporcionality a ověřil, zda tímto opatřením nedochází k nepřiměřenému zásahu do základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod. Ministerstvo zdravotnictví by podle ní mělo tedy posoudit, zda je plošný zákaz přítomnosti otců u porodu skutečně nezbytným a přiměřeným opatřením. Pokud se ukáže, že nikoliv, jedná se podle zmocněnkyně o zásah do základních lidských práv a svobod v nepřiměřené míře a opatření by mělo být vhodným způsobem upraveno.

Úplné znění podnětu: Podnět Pracovní skupiny k porodnictví k mimořádné situaci v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »