Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Mohou se státní správa a byznys vzájemně inspirovat v podpoře diverzity na pracovišti?

O podpoře práce z domova, flexibilních forem práce či rozvoji manažerských dovedností spolu dne 17. září 2018 diskutovali zástupci a zástupkyně byznysu a státní správy. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost pořádal kulatý stůl na téma podpory diverzity a skloubení pracovního a soukromého života. 

„V oblasti podpory diverzity a slaďování pracovního a soukromého života je byznys často progresivnější. Státní správa má tabulkové platy, které nejsou tak přitažlivé jako mzdy ve větších firmách. Proto mohou jiné formy benefitů sehrát klíčovou roli pro nalákání těch nejlepších. Zejména v době, kdy spolu různé sektory soutěží o kvalitní zaměstnance a zaměstnankyně. Zároveň bychom se snad mohli stát atraktivnější i pro mladé lidi. V této oblasti se můžeme od byznysu inspirovat a přiučit,“ řekla na úvod Martina Štěpánková – zmocněnkyně vlády pro lidská práva. 

„V Byznysu pro společnost se zaměřujeme na udržitelnost firem a to znamená investování do lidí. Rozmanité pracovní prostředí je výkonnější, efektivnější a inovativnější. Umožňuje zaměstnavatelům integrovat talenty napříč věkem, pohlavím či národností. Je hodnotou pro lidi, zaměstnavatele i společnost. Sílícím trendem je proto poskytování možností pro slaďování pracovního a soukromého života,” uvedla Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost. 

Příklady dobré praxe na kulatém stolu poskytly mj. zástupci a zástupkyně Vodafone, Česká pojišťovna, PwC a Tchibo. 

Jana Vychroňová, HR business partner firmy Vodafone, otevřela serii příspěvků velkých firem s odvážným prohlášením: Do roku 2020 chce mít Vodafone alespoň 30 % žen v širším vedení. Do roku 2025 chce být nejlepším zaměstnavatelem pro ženy po rodičovské.” Firma Vodafone se také připojila ke kampani OSN He for she a obecně klade na genderovou rovnost velký důraz. 

Andrea Linhartová Palánová z PwC jako příklad dobré praxe uvedla jejich snahu o udržení kontaktu s rodiči na rodičovské, např. pomocí vzdělávacích programů pro osoby na rodičovské dovolené. Pro firmy je problém, když o zaměstnankyni na tři roky přijde. Matkám malých dětí proto aktivně nabízejí částečné úvazky a projektovou práci. Po návratu do práce své zaměstnance a zaměstnankyně zaškolují. Na udržení kontaktu během rodičovské se soustředí i firma Tchibo. Pro odcházející rodiče vypracovali příručku, zasílají newsletter a pořádají různá setkávání. 

V České pojišťovně se podle vyjádření Martina Vejplacha zaměřují mj. na podporu manažerek a manažerů, které společnost považuje za klíčové v realizaci jejich lokální strategie inkluze a diverzity 2018-2020. Česká pojišťovna také poskytuje možnost práce z domova. Pan Vejplacha dodal, že tato forma práce je koordinačně náročnější, ale stojí to za to. Zaměstnanci jsou dle jejich průzkumů spokojenější.

Firmy se také shodly na důležitosti podpory férového odměňování. Proto dělají pravidelné audity s cílem odhalit nerovnosti v odměňování žen a mužů. Společným problémem byznysu a státní správy je často způsob přemýšlení manažerů. Ti často nejsou otevření novým nástrojům podpory diverzity a skloubení práce a soukromého života. Proto zdůraznili roli jejich vzdělávání a zvyšování kompetencí v oblasti řízení lidských zdrojů. 

V prostředí veřejné správy je už od roku 2011 průkopníkem v tématu respektu k rovným příležitostem a slaďování osobního a pracovního života krajský úřad kraje Vysočina. Proto v programu figuroval jako dobrý příklad pro služební úřady. V roce 2017 provedl mimo jiné genderový audit, který plánuje zopakovat. Krajský úřad se dále snaží komunikovat se zaměstnanci a zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené a v odůvodněných případech umožňuje individuální rozvrh pracovní doby, zkrácené úvazky či časově omezenou práci z domova. 

Odbor rovnosti žen a mužů díky příspěvkům zúčastněných nasbíral náměty pro přípravu opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích po roce 2018.


Kulatý stůl byl uspořádán v rámci projektu “Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity” financovaného z Evropského sociálního fondu.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »